Guide till Lagen om Attraktion

  Guide till Lagen om Attraktion är ett stöd för att klargöra strukturen som styr Universum och såklart styr oss. När vi förstår hur dessa lagar fungerar blir det lättare att få dendär sköna helhets-känslan i livet som gör oss så gott. Den här artikeln reder ut begreppen för dig och förhoppningsvis går du härifrån lite mer boostad och inspirerad!

  Vad är Lagen om Attraktion – LOA

  Lagen om attraktion är den Universella lagen som betyder att lika dras till lika. Det finns en ‘coherance’, en resonans där två ljuder harmoniskt tillsammans för de har samma eller väldigt liknande ton. Du kan alltså bara dra till dig sånt som är lika den frekvens du själv håller. 

  Således, om du vill dra till dig något nytt, något annorlunda än vad du redan kan dra till dig, måste du först hålla en annorlunda frekvens.

  Den här lagen kan vara lite skarp eftersom den lämnar inget i det fördolda, den är så direkt och det går inte att sopa under mattan det faktum att det vi har i vårt liv är det som speglar vår egen vibb. Överallt har du tydliga exempel på hurdan du är egentligen, så den är en sträng lärare. Det mest fantastiska är att om man vill ha något annat än det man redan upplever, kan man ändra det genom att ändra sig själv. 

  Att Manifestera

  Det finns en mer utförlig artikel om manifestering här, men lite kort handlar det om att tänka fokuserat på det man önskar sig och ha ett så rent fält runt kroppen som man kan, dvs ha så hög frekvens som möjligt. Ett tips är att det hjäper om man är glad! Det är väldigt svårt att manifestera något om man vibrerar i bitterhet, uppgivenhet, rädsla, sorg etc och då måste man tömma ut det först så man kan få en fräsh nystart.

  En fråga du kan ha med dig jämt, för att stämma av med dig själv är: “Gör detta mig Gladare?” Att hålla ditt fält rent, din vision klar och bejaka glädje är egentligen allt du ska fokusera på.

  De Universella lagarna

  #1 Lagen om Enhet
  Vi är alla En. Separation är en illusion. Det finns en Människosjäl och varje människa är ett individuellt uttryck av den enda Människosjälen. 

  #2 Lagen om Energi
  Allt är Energi, allt har en egen vibration. Inget kan försvinna, bara omvandlas. Inget och ingen kan dö, bara få en ny form. 

  #3 Lagen om Attraktion
  Lika dras till lika. Du drar till dig människor som matchar den frekvens du har i ditt eget fält. 

  #4 Lagen om Orsak och Verkan (Karmalagen)
  What goes around comes around. Som du sår får du skörda. 

  #5 Lagen om Motstånd
  “What you resist, persist”. Släpp taget och det släpper taget om dig.

  #6 Lagen om Reflektion
  Vi ser i andra det vi har inom oss själva. Utsidan är en reflektion av insidan – inte tvärt om.

  #7 Lagen om Manifestering
  Allt som någonsin är skapat, började som en tanke. 

  #8 Lagen om Tro / Tillit
  Så som du tänker, så blir det. Dina övertygelser och trossystem skapar din egen verklighet. 

  #9 Lagen om Handlingskraft
  “As you pray, move your feet”. Du behöver förankra dina visioner i handling.

  #10 Lagen om Kravlös Kärlek

  Den rena kärleken har inga krav, inga förväntningar. Den bygger 100% acceptans för det som är. So be it. 

  #11 Lagen om Överflöd
  Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka. Generositet föder mer generositet. 

  #12 Lagen om Initiering
  Vi blir konstant testade tills vi lärt oss alla läxor. Tålamodstest, tillitstest, uthållighetstest osv. 

  #13 Lagen om Ackumulering
  Vad du söker söker dig. Det vi fokuserar ofta på är vad som kommer öka i vårt liv varesig det är bekymmer eller blessings.

  #14 Lagen om Tacksamhet 
  Ju mer tacksamma vi är, desto mer får vi att vara tacksamma över.

  #15 Lagen om Gudomlig ordning
  Allt är precis som det ska vara. Du är precis där du ska vara nu. Allt som har hänt dig är en del av en större plan. 

  #16 Lagen om Bumerangeffekten
  Det du ger ut får du tillbaka. Ger du smockor får du smockor tillbaka, ger du kärlek får du kärlek tillbaka. 

  #17 Lagen om Fri vilja

  Ingen är någonsin ett offer. Vi kan alltid välja vår egen attityd till något, välja våra tankar, välja vad vi ska sända ut för vibbar. 

  #18 Lagen om Beskydd

  Ju mer du älskar dig själv, desto starkare beskydd får du i livet. Med stark kärlek behövs inget annat skydd. 

  #19 Lagen om Harmoni
  Universum strävar alltid efter att skapa harmoni ur kaos. 

  #20 Lagen om Utveckling
  Utveckling går inte att hejda. Evolutionen har inga gränser.

  #21 Lagen om Skaparkraft 
  Vi är skapta till avbild av Gud, vi är Gud och Gud är oss. Vi är skapare precis som Gud. 


  Såhär arbetar jag med dig

  Om du känner att du fastnat i ditt manifesteringsarbete kan jag hjälpa dig ta loss blockeringar och få flödet igen. 

  Jag heter Karolina och är utbildad Emotion Code givare. Jag skannar dig för blockeringar och plockar effektivt bort en efter en tills muren runt ditt hjärta, din Heart wall är borta. Du får då en lättnad, stöd och hoppet tillbaka så din resa går fortare och lättare! Du kanske känner att du har en svacka, att du har fastnat, att du behöver en boost och då finns jag här för dig.

  Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, destå klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet och hur andra bemöter en. Tunga energier som sorg, depression, ångest, rädsla, bitterhet, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående. 

  Hela behandlingen sker på distans. Efter betalning mejlar jag dig och du berättar vad du behöver hjälp med och sen sätter jag igång med reningen. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat och när jag är färdig mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

  Klicka här för att beställa en tömning, jag mejlar dig efter betalning så diskuterar vi dina behov. Har du frågor inför behandlingen kan du mejla mig här.


  Close Menu