KONTAKT


För healing: Skriv till mig för att boka in en behandling, eller om du har frågor, så tar jag hand om dig strax!

Kolla så att mitt mejlsvar inte hamnat i din skräppost också. 

* I och med att du genomfört betalning har du därmed också godkänt våra Terms & Conditions.

©Karolina Eleonóra healing 2015-2024

Disclaimer: Karolina har basmedicinsk utbildning men är ingen läkare och ställer inga diagnoser, botar inga sjukdomar. Om du har akuta medicinska problem, kontakta alltid en läkare. Emotion code och Body code™ är energimedicin på kroppens egna villkor och man kan aldrig garantera något resultat. Behandlingarna tar bort ”trapped emotions” och justerar på energinivå som i sin tur skapar olika obalanser i kroppen. Om du vill sluta med din medicin gör det i samråd med din läkare.