AURA UPPGRADERINGEN™  

Auran, vår Ljuskropp håller koden om vilka vi är, det är vår energisignatur. I Auran finns energin från våra Chakran som bygger upp Auran med regnbågens alla färger! Här finns alla dina tidigare livserfarenheter, dina inaktiverade gåvor – ja allting! Auran är ditt energimässiga arkiv . Det är väldigt viktigt att inga förvridna energier, mörk teknologi, demoner etc är insatt och pålagda här. 

Aura Uppgradering™ är en behandling där jag ger själva Auran healing. Aurans mående är viktigare än man tror; den ligger till grund för ditt fysiska, mentala och känslomässiga mående. Auran kan få hål och revor som uppstår av negativa tankar, trauma, stress, dåliga vanor och genom dessa hål kan lägre energiformer ta sig in i din Aura och börja skada dig.

När Auran är utan hål och energiparasiter, växer den sig starkare och kommer att stärka upp kroppen, känslolivet, mentala hälsan och spiritualiteten. Jag kommer i Aura Uppgraderingen™göra två längre sessioner där jag:

• Laga hål, revor och stänger negativa portaler och ’Wormholes’ i din Aura.

• Och i session två, ta bort många olika typer av energiparasiter så din Aura är helt ren och kan börja gnistra och spraka av kraft igen!

Vi mår som bäst när Auran är hel, ren, tät och väl expanderad utåt.

Vad är din Aura?

Aura eller Ljuskropp är det fält av energi som finns runt din fysiska kropp. Den är en buffert eller barriär som skyddar din fysiska kropp emot disharmoniska energier. Den är din energisignatur som reflekterar hur du mår. I din Aura finns även energin av dina Chakran. Detta är varför när man tar Aurafotografi ser man en eller flera färger; fotot visar vilket eller vilka Chakran som är mest aktiva i dig för stunden. Om dina Chakran är ur balans, påverkar detta din Aura negativt.

Din Aura består av många olika lager av ljus- och färgvågor i en ”matris” alltså ett hologram runtomkring din kropp, den har ett lager för varje Chakra. Detta är också din Merkaba som består av två trianglar (en feminin och en maskulin) som snurrar som en stjärna. Detta är en funktion människan kommer använda i framtiden när får frekvens blivit så hög att vi kan börja resa genom tid-rymden med vår Merkaba, just nu är våra kroppar för tunga av sorger, stress, dåliga vanor och elände.

Det är i vår Aura vårt medvetande är lagrat, vi kan kalla det ett arkiv med många lager som håller information om dig och alla tidigare liv du levt.

En sund och frisk Aura är ”bron” till vårt Högre Jag och Själen. En Aura med hål, revor, negativa portaler, ”Wormholes”, negativa Vortexes, olika eteriska implantat, Demoner och andra lägre energiformer skadar din Aura allvarligt vilket drar ner vitaliteten för hela din fysiska kropp, känslomässigt, mentalt och spirituellt.

Vad är det för skillnad på Själen och Auran?

Din Aura är den geometriska struktur som är ’bron’ till din Själ och ditt Högre Jag. Auran väver in själen i kroppen, eller man kan säga att för att Själen ska kunna vara i kroppen tar den sig in i kroppen via Auran. De flesta människor har inte Själen i sin kropp utan Själen svävar utanför kroppen, vilket skapar en väldigt frånkopplad, ogrundad och rotlös individ.

Din Själ är en bit av Gud som släpptes loss i det vi kallar Big Bang; Gud släppte ut små skärvor av sig själv och varje skärva av miljoner och åter miljoner små gnistor var de själar som finns i vårt Universum idag. En av de gnistorna, var Du. Vi kom alla direkt ifrån Gud vid tiden innan Big Bang, alla själar bildades vid exakt samma tidpunkt. Själen är en individualiserad bit av Gud. Varje själ är absolut unik, med sin egen gudomliga längtan att få erfarenheter, att växa, utvecklas och tillslut återvända och bli ett med Gud igen. Själen har alla tidigare liv du levt arkiverade i sig och eftersom Själen och Auran är ihopkopplade har Auran detta arkiv också.

En Aura som är hel och ren stöttar upp oss fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt.

Vad är Aura Uppgraderingen™?

Det är alltså hålen i Auran som ska lagas och olika negativa energiformer behöver tas bort för att Auran ska kunna fungera korrekt.

Hålen i Auran bildas av olika trauman, negativitet, dåliga livsvanor, sorger, flyktbeteenden, destruktivitet, artificiella mat och kosmetikaprodukter, för mycket sittande framför datorn / TV’n / mobiltelefonen och du kan även ärva hål från dina förfäder om det finns ett karmiskt kontrakt att du ska bära och laga hålet. Du kan alltså i vissa fall, födas med en Aura som har hål. Just det hålet kan ha funnits med i din Aura flera tidigare liv som ett tema.
Jag gick till ett medium för över 10 år sen, då jag själv mådde dåligt. Han sa att hela mitt energifält, alltså min Aura var full av hål, överallt, och att detta berodde på att jag hade flytt mentalt ifrån hur kämpigt livet var för mig och varje gång jag flydde blev det ett nytt hål. Jag var inte själv medveten om att jag flydde eller ens hur jag gjorde det, men jag fick ingen ordning på mitt liv, tycktes gå i cirklar och det var efter vi lagade detta som jag började starta eget och gå framåt!


Ju fler hål du har i Auran, desto mer mörka energier kan ta sig in. Detta är några av dem jag kommer ta bort på dig:

• Wormholes: Värst är om du har Wormholes. Dessa är stora tunnlar som leder från Auran ut till Astralskiktet och genom dessa tunnlar kan alla möjliga mörka varelser ta sig in i din Aura. Dessa Wormholes dränerar massor av din livsenergi och tär enormt på dina reserver.

• Negativ Vortex: Dessa drar in mörker eller Falskt Ljus in i Auran, de kan också tömma dig på energi.

• Negativa Portaler: Portaler installeras astralt i vissa individer för att skicka en riktad attack med mörka energiformer.

• Negativa implantat: Implantaten är eteriska och sätts dit av astrala varelser för att hindra dig på olika sätt, oftast genom att göra dig rädd, ängslig, full av tvivel, rädd att skina ditt ljus, tala din sanning, komma ut med dina gåvor etc.

• Död energi / Negativa energiformer: Dessa flyter runt passivt och drar ner frekvensen enormt.

• Falskt ljus: Detta förvillar och vilseleder oss att tro att mörker är gott eller att ljus är ont.

• Negativa Hologram: En projektion där tex ett trauma som inte ens behöver vara ditt eget projiceras emot din Aura för att sätta den i en låg frekvens.


En person med en stark Aura har en påtaglig elektrisk utstrålning och karisma som syns direkt, har ett överflöd av energi, har balanserade känslor och stabilitet i sitt liv. Han eller hon har massor att ge andra och fyller också på sig själv automatiskt med ny energi, eftersom en hel och fungerande Aura bygger upp oss. En sund Aura är en STOR Aura, den kan expandera många meter ut ifrån kroppen i en sfärisk form.

När Auran är svag kan den inte fungera som en buffert för din fysiska kropp, känsloliv eller mentala hälsa. Det vi kallar sjukdomar börjar först ute i Auran och vandrar sen in mot kroppen och när de når kroppen får vi symptom. Detta innebär att alla sjukdomstillstånd egentligen är energimässiga obalanser.

Du får en bild med i din Aura Uppgradering™ där jag markerar allt jag tagit bort för att ge dig en bättre överblick.

Vill du ha hjälp att rena din Aura?

Karolina Eleonóra – Emotion Code healer och vägledare.


Hej vännen! Jag heter Karolina och jobbar som medium och healer sen många år tillbaka.  

Vill du göra Aura Uppgraderingen? Jag kan hjälpa dig att laga och rena din Aura med mina tekniker. 
Aura Uppgraderingen kommer ge dig en sundare, starkare Aura och därmed tillgång till kraften Auran kan ge dig.

All min healing sker på distans. Denna healing är min egen som jag utvecklat under åratal i min kompetens att hantera lägre energiformer och jobba med mina guider, dina guider och uppstigna mästare främst Jesus, även Ärkeängel Mikael och Metatron.

Jag har delat upp Aura Uppgraderingen i två långa sessioner, men i vissa fall kan det behövas fler. Efter varje session mejlar jag dig direkt efteråt med hur jag har jobbat, vad jag funnit osv. Du får också med en bild där jag ritar upp för dig vad jag hittat och tagit bort (se den tecknade bilden högre upp).

Klicka här för att mejla mig din beställning av Aura Uppgradering™ så bokar jag in dig eller om du har några frågor! Vi hörs snart. 

©Karolina Eleonóra healing 2015-2024

Disclaimer: Karolina är ingen läkare och ställer inga diagnoser, botar inga sjukdomar. Om du har akuta medicinska problem, kontakta alltid en läkare. Emotion code™ är energimedicin på kroppens egna villkor och man kan aldrig garantera något resultat. Behandlingarna tar bort ”trapped emotions” som i sin tur skapar olika obalanser i kroppen. Om du vill sluta med din medicin gör det i samråd med din läkare.