Vad är en Relations Rening?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

Relations rening är en artikel om ett av de vanligaste problemen som gäckar oss svenskar. Hälften av alla äktenskap slutar i skillsmässa, otroheten ökar och allt fler går i parterapi. Våra relationer kan vara en enorm källa till glädje och trygghet eller orsaka både djup olycka och ohälsa. Den här artikeln handar om vad du kan göra för att hjälpa relationen att må så bra som möjligt. 

Hur mycket man än älskar någon kan vi med åren bygga upp agg, bitterhet, besvikelse, tvivel som sen sätter färg på hur vi interagerar med de vi har omkring oss. Precis som vår dator behöver få sin hårddisk tömd ibland behöver vi tömma vår relation från energimässigt skräp då och då. Våra relationer är inte bättre än hur bra vi mår inom oss själva. 

Våra blockeringar sitter i cellminnen. När vi tömmer ut de här stagnerade energierna kan vi bli oss själva igen.

Allt för ofta fastnar vi gamla beteende-vanor i våra relationer. Vi uppgraderar kanske inte vårt sätt att bemöta andra och i det tar vi dem för givna. Likaväl som vi tillför näring till kroppen dagligen via maten vi äter, behöver vi nära våra relationer genom att vara mer funktionella emotionellt och kommunikativt. Det går inte att vara funktionell om vi bär runt på de här tunga gamla känslorna som måste ut ur systemet och då är en Relations Rening toppen!

De gamla energierna sitter där och färgar av sig på omedvetna sätt, tonfall, kroppsspråk, tolkningsföreträde, kanske vi överreagerar, vi kan ha obefogad misstro etc. Allt sånt stjäl från relationen så den inte längre är en resurs som tillför glädje och positivitet, utan blir en blockering ivägen för båda. 

Ibland går en relation i baklås och vad man än säger landar det fel i den andra och vise versa – allt de säger retar gallfeber på dig och bråket är snart igång. För andra blir det dödläge i kommunikationen där båda vägrar prata. Hur eller hur är det en ohållbar situation som behöver lite omvårndad. 

Rena Relationen genom att ta bort ”negativa Cords”

En annan sak jag gör i min Relations rening är att ta bort negativa cords, alltså negativa band mellan dig och de du vet du har en nära / komplicerad eller destruktiv historia med. 

En negativ Cord är fäst mellan kroppen på två personer. Den kan fästa mellan våra magar, hjärtan, halsar, huvuden, kön, fötter, ben etc. Att ha en negativ Cord som tex går mellan ditt huvud och huvudet på någon som varit destruktiv med dig är som ett energimässigt fängelse. Den kan sitta där åratal efter att ni slutat umgås. 

Jag tog bort mina Cords till en person som jag haft en tärande emotionell historia med och vi hade Cords mellan våra magar, hjärtan, halsar och huvuden. När jag tog bort Corden mellan våra huvuden var det som att få syre till hela min mentala värld och identitet som jag inte haft tillgång till på åratal. Plötsligt fick jag livsgnistan tillbaka. Direkt skrev jag en lista på alla relationer jag haft och började kolla om där fanns negativa Cords.

Att få tillgång till sig själv utan negativ energimässig influens från andra är viktigt. Det är en enerimässig integritet vi alla förtjänar och behöver. 

Vem kan få hjälp av en Relations Rening?


• Ni som lagrat upp tunga känslor inom er själva eller för relationen. Ni kan ha gått igenom jobbiga faser, en livskris etc. där livet helt enklet har varit för krävande. 

• Ni som vill utveckla er relation och göra den ännu bättre.

• Ni som har en romantisk relation och tappat intimiteten.

• Du som brytit med någon eller någon har brytit med dig, gör Relations Reningen för att få frid.

• Ni som varit gifta länge.

• Ni som har kommunikationsproblem. 

• Relationer med bråk behöver alltid renas. 

• Jag kan rena på både dig och den du har en relation med, förutsatt att han / hon ger mig skriftlig medgivelse. I annat fall rensar vi bara på dig. 

*) Finns det våld i relationen är det bara att gå. Där hjälper ingen relations healing. Då har läget gått för långt och man har tappat kontrollen.
Samma sak om det är en romantisk relation som är en ’ensidig relation’ dvs, att bara den ena vill ha relationen men inte den andra. 

Emotion Code kan rena relationsproblem

Hej vännen Jag heter Karolina Eleonóra och är certifierad Emotion Code givare utbildad av Dr Bradley Nelson.
För att hjälpa din relation tömmer jag allt negativt du känner till din partner och om din partner vill vara med tar jag bort allt negativt som han/hon ackumulerat till dig. Jag letar upp de blockeringar du har gentemot den andra personen som stör relationen. Det i sig skapar flöde som gör att du mår bättre och det märks i relationen: du blir öppnare, mer avslappnad, inte lika lätt triggad etc.

Om den andra personen också vill ha en sån behandling behöver jag skriftlig tillåtelse från honom / henne. Jag kallar det för att jag ”rensar historiken” av det tunga, negativa mellan er. Vi kan även titta på mer specifika situationer tex missbruk, medberoende, otrohet, sorg, trauma etc. Den här behandlingen är så kraftfull eftersom den går på djupet, ner på cellminnesnivå och ändrar själva energin i relationen. Jag går direkt till roten på problemet.

Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, destå klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet och hur andra bemöter en. Tunga energier som sorg, depression, ångest, rädsla, bitterhet, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående. 

Hela behandlingen sker på distans. Efter betalning sätter jag igång med reningen. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat och när jag är färdig mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. 

Mejla mig din beställning här, så hörs vi snart!