TAROT

När jag var yngre förkastade jag Tarot som ett hittepå. Inte kunde jag tro att jag skulle komma att arbeta heltid som Tarot-vägledare och dessutom älska att göra läggningar för andra. Jag glömmer aldrig när jag såg att en kund hade fem barn men fått ett missfall och hon undrade hur sjutton jag kunde veta det. Detta var i början av min karriär och efter det respekterade jag korten. 

Idag har jag sett magin i Tarot så många gånger. Korten är ett självklart verktyg i personlighetsutveckling för mig.  

Varför är Tarot ett verktyg för personlighetsutveckling?

Tarot har ett bildspråk som talar direkt till de arketyper vi bär inom oss. Tarot ger feedback på de dolda delar inom oss, de processer vi inte förstod att vi var i.

Med nya perspektiv justeras vi automatiskt. Vi får mental näring av Tarot. Vi rätas ut och vaknar upp. I det ljuset kommer vi i kontakt med vår potential och börjar vandra en ny väg.

Jag ser på de som kommer till mig för regelbunden Tarot, hur de växer. De blir klokare, mer balanserade, mer grundade, tryggare, öppnare, mer sunda. Det betyder så mycket att få bolla sitt liv med någon som kan ens person och finns som ett neutralt stöd och dessutom kan ge andevärldens perspektiv på ens situation. Det blir många skratt och ibland tårar också. 

Karolina i arbete med sin Tarotlek

Tarot förbereder dig

 Tarot är som en väderleksrapport, som visa vart vinden blåser. Vi ska inte vara rädda för att få upp kort som Döden, Tornet, Djävulen, Åtta i Bägare, Tre i Svärd etc eftersom när vi är förberedda på en kommande process kan vi gå in i den med visdom istället för med rädsla. Och i visdomen finns ljuset som guidar oss. När vi drivs av rädsla kan vi inte se gåvan, lärdomen, läxan och bli väldigt vilsna. 

Genom Tarot blir det lättare att navigera genom de utmaningar vi alla möter. Livet på just vår planet handlar om att lära genom kontraster. Kontrasterna kan antingen göra oss klokare eller göra oss mer vilsna. De kan ha en konstruktiv effekt eller en destruktiv beroende på hur vi väljer att förhålla oss. 

Hur fungerar Tarot?

• Tarotleken består av 78 kort indelade i stora arkanan och lilla arkanan. 

• Stora arkanan håller de stora hemligheterna och lilla arkanna de små hemligheterna. 

• Stora arkanan representeras av de arketyper som styr oss alla.

• Lilla arkanan delas upp i fyra element: Stavar, bägare, mynt och svärd. 

• Varje element har fyra klädda kort: Page, knäckt, drottning och kung. De representerar mognaden av varje element. Tex är page i svärd en person som är ivrig men naiv. Kungen i svärd har mognaden, överblicken och omdömet.

• Varje element börjar med esset och slutar med kort nr 10. Esset står för grundämnet. Tex ess i svärd blir då grundämnet för svärd som betyder nya idéer, klarhet, intellekt, utbildning, kommunikation. Kort nr 10 i varje element representerar slutet på elementets process. Tex 10 i svärd betyder slutet på en utmaning, att det är mörkast innan gryning. 

• Man kan dra ett kort för att få vägledning eller göra komplicerade läggningar och gå väldigt djupt och detaljerat. 

• Det finns två sätt att läsa tarot. Antingen regelrätt typ att Tre i Svärd alltid betyder hjärtesorg, eller att man gör intuitiva läsningar. Sånna läsningar gör jag. Då kan Tre i Svärd betyda olika vid varje läggning helt beroende på personen som ringer och situationen vi tittar på. Jag känner att läsningen blir mer skräddarsydd och min högre vägledning berättar vad jag ska säga. Ibland använder jag inte korten alls utan pratar fritt. Det kan bli otroligt häftigt och inte sällan kommer det tårar hos den som får läsningen för man känner sig så sedd och förstådd. 

Det är också viktigt för mig som Tarotläsare att inte blanda in mitt tyck och tänk utan att utgå från var du befinner dig, vad du är redo för, var du har dina gränser. Man kan göra mer skada än nytta om man tar någon för långt fram där de inte är redo att gå. När du är redo tar vi nästa steg. Enda undantaget är relationer med fysiskt / psykiskt våld, ensidiga relationer och självskadebeteenden.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av de arketyper som vi alla bär i vårt psyke. Den beskriver Narrens resa mot Upplysning där Narren först får möta Magikern och avslutar sin resa på sista kortet, Världen. Det är du som är Narren. 

Narren måste gå igenom alla typiska fallgropar, utmaningar och segrar som livet ger alla. Livet ger medgångar och motgångar men Narren är tapper och tuffar på genom alla faserna. 

Varje kort i stora arkanan är en Livsläxa och initiering, för ditt liv också. Vi måste bemästra och integrera alla de här arketyperna så att vi tillsist blir hela individer (sovereignity).

NARREN
Narren börjar sin resa mot Upplysning utrustad endast med tillit. 
Kortet talar om en ny början, osårbar, naivitet, blank canvas, Ego, identitet, pionjär, lever livet utan rustning, att leva här och nu. På ett djupare plan är detta kort det andligaste av dem alla, för det visar någon som är perfekt ’aligned’ med Universum. Alltså någon som har sinne, hjärta och kropp i perfekt balans och det finns inga inre konflikter.

MAGIKERN
Narrens första stopp blir hos Magikern för att lära sig Handling-Konsekvens. Magikern trollar med verkligheten, tiden, elementen, hologrammets kod, livs-väven och kan forma sin egen verklighet utifrån sin intention. Narren får lära sig att allt har hen skapat själv.
Kortet står för din självbevarelsedrift, det manipulativa, det magiska, insatsen, drömma sin dröm, väva sin väv. Att lära sig manifestera. Ta ansvar för sin egen verklighet, för allt har du själv skapat och du kan av-skapa det också. 

HÖGPRÄSTINNAN
Narren får högre utbildning av den stoiska Högprästinnan som förberedelse av allt som komma skall på Narrens resa.
Kortet talar om stilla betraktande, vetande, Högsta Jaget, intuition, Oraklet, Kunskapen. Att lära sig gå bortom det linjära och gå djupare. Högprästinnan har inga pladdriga tankar som förvirrar henne, hon har kontakt med sitt inre vetande i djup stillhet. Hon har trancenderat sitt ego och är absolut neutral. Hon är Universums språkrör.

KJEJSARINNAN
Narren får möta Modern / Matriarken. Hon lär Narren om de kvinnliga hemligheterna. Kortet står för havande, resursfullhet, inflytande, integritet, självkärlek, värdighet. Kejsarinnan är det gudomligt feminina. Hon bugar inte för någon. Hon har allt hon behöver i överflöd. Erhållit stora ägor, mannar, boskap, fastigheter. Ett rotchakra i perfekt balans. Kejsarinnan är summan av de fyra drottningarna i lilla arkanan. Hon har visheten från Svärddrottningen, inflytandet från Stavddrottningen, framgångarna av Myntdrottningen och djupet av Bägardrottningen. 

KJEJSAREN
Narren får möta Fadern / Patriarken. Han lär Narren om vad det är att vara man. Kortet står för totalitär makt, att förvalta något, hålla ställningarna, hetsar aldrig upp sig, ger order med en fast hand, erfaren ledare ”man får knäcka några ägg för att få en omelett”. Erhållit stora ägor, mannar, boskap, fastigheter. Ett rotchakra i perfekt balans. Kejsaren är summan av de fyra kungarna i illa arkanan. Kejsaren har skärpan från Svärdkungen, handlingskraften från Stavkungen, rikedomarna från Myntkungen och integriteten från Bägarkungen. 

ÖVERSTEPRÄSTEN
Narren får lägre utbildning om hur man ska uppföra sig i samhället (den högre kom hos Högprästinnan).
Läraren, systemet, rigiditet, hierarki, konventionen, tradition, äktenskap. Kyrkan, dogma, struktur, konservatism. Att underkasta sig. Det här kortet kommer ofta för att något behöver läggas på en högre nivå av seriositet. 

DE ÄLSKANDE
När Narren lärt sig följa samhällets norm blir hen äktenskapsmogen. Narren får uppleva äkta kärlek för första gången. Hjärtats spörsmål. 
Kortet talar om förening, manlig och kvinnlig princip i perfekt balans, harmoni, kärlek, partnerskap, konstruktiv sexualitet, självkärlek. Den inre mannen och kvinnan. Friktionsfritt scenario.

VAGNEN
Narren är uppladdad av kärleken från kortet innan, har initieras i kärlekens namn. Han är ute i världen. Vagnen är kortet för att navigera i det fysiska.
Kortet talar om rörelse, att utföra en order, ett beslut fattat, nå ett mål, förädlad, högre syfte. Kompromisslös, ”gå över lik”, tar inte ett nej. Man är driven av ett högre kall. 

STYRKAN
Att ha övervunnit något, att bemästra något elegant, att ha nått sin destination, fullbordan i det yttre, fullfölja, diplomati. Kvinnan har sin hand i käften på lejonet, det symboliserar att man har besegrat sin egen inre best. Narren har klarat sin första examen av det yttre / värdsliga.

HEREMITEN
Narren drar sig undan för att gå djupare, hitta svaren, läka, göra en inre resa. Kommer inte längre i det yttre nu. Endast genom att gå inåt kan man växa härifrån. Även att vara ljuset i mörkret för andra. Narren får möta den visa Sagen som genom att ha dragit sig undan samhället, erhållit stor visdom. 

ÖDESHJULET
Karmiska förändringar, prova lyckan, att få en chans, sättas på prov, positiv eller negativ utgång, cykliska processer. Att underkasta sig ödet = vilka frön man sått medvetet eller omedvetet. Allt dolt i snö visar sig i tö. Här får man se hur man har tänkt, manifesterat. Resultatet.

RÄTTVISAN
Balans, utjämning, konsekvenser, ordning och reda, lag och rätt. Ta sitt straff. Betala tillbaka det man är skyldig. Detta kort är resultatet av kortet Ödeshjulet. Narren drog sig undan i Heremiten, för att snurra på Ödeshjulet och se sanningen om sig själv, för att hamna på kortet Rättvisan där justeringen görs. Blir det skatteåterbäring eller restskatt? Justeringen kommer ske. 

DEN HÄNGDE MANNEN
När Narrens karma är betald sker en transformation i kortet Den hängde mannen och Döden.
Personlig time out, stillastående, nya perspektiv efter låsning, stundande aha-upplevelse. Växande under ytan. Metamorfos, puppan påväg att bli till fjäril vid kortet Alkemisten.

DÖDEN
Nu är Narren redo att transformeras. Han ska dö och återuppstå. Nödvändig rening, transformation, uppgradering, mognad, slut på en process / relation / jobb etc. Ömsa skinn. Släppa nått som inte gagnar en längre. Fjärilen släpper sitt gamla skal. Dags för helt nytt kapitel. 

ALKEMISTEN
Narren döps av Alkemisten. När Narren gått igenom döden ska han nu återuppstå och förädlas. Måttfullhet, balansera extremer, reflektera och bli klokare, noga överväga något, den gyllene medelvägen. Fjärilen har nått sin fulla kapacitet. På bilden håller ängeln två bägare. Vattnet rinner uppåt, från den lägre bägaren till den högre i en magisk ritual. Alkemisten bemästrar elementen. Kortet kan stå för högre sexualitet. 

DJÄVULEN
Efter dopet hos Alkemisten är det nu dags att pröva stackars Narren igen, nu in i frestelsen. Narren är initierad att klara av att hantera mörkret. Hen får prova på osunda bindningar, lägre sexualitet, beroenden, någonting har makt över en, man fängslad, man måste löpa linan ut med något för att lösgöra sig. Dantes resa ner i Undervärlden. Att möta sin skugga / Ego. 

TORNET
Narrens djupa tillit leder fram till kortet Tornet, som representerar en gudomlig utjämning. En situation kan inte längre fortgå och Universum kliver in för att lösgöra oss. Plötslig kaotisk förändring, ens grund smulas ner för att byggas upp bättre och starkare. Kan betyda häftig passion och starka känslor. Det destruktiva från kortet innan löses upp för något annat. 

STJÄRNAN
Nu kommer Narren till ljuset i kortet Stjärnan (sen månljus och solljus från kommande två kort). Narrens destruktiva skal har krackelerat och fallit av i nakenhet. Här handlar det om den starka typen av sårbarhet. Att inte behöva något, leva i nuet, resa med lätt packning, total närvaro. Vi ser en feminin och förädlad form av Narren här. Kortet talar om att något har ett enormt värde, det ouppnåeliga, att få sina önskningar uppfyllda, att söka egentid och healing. 

MÅNEN
Narren måste lära sig om det falska ljuset också. Månens ljus är det av hemligheter, lögner, det dolda, illusioner, vilsenhet, rädslor och manipulation. Månen talar om cykler, att något behöver fullbordas. Månen står även för psyket, det undermedvetna och att det dolda ska exponeras (fullbordas i nästa kort).

SOLEN
Solen döljer inget för Narren. Här får man se sin sanna natur. Och den sanna naturen av Narren (dig) är det rena oskuldsfulla barnet. Kortet står för i
nformation och klarhet, stor optimism, ”ja” bekräftelse, man är redo, öppenhet, framåtanda. Narren blir ett litet tillitsfullt barn som rider på en vit häst. Den vita hästen symboliserar frihet. 

YTTERSTA DOMEN
Narren får sista prövningen. Kommer hen klara provet? Vi ser i sista kortet Världen, att Narren blev godkänd. Men vid Yttersta domen kan alla hänga löst, hjärtat måste vara rent nog, måste vara lätt som en fjäder. Kortet talar om bedömning, synad i sömmarna, uppvaknande, allt ställs på sin spets, brutal sanning, förlösande, alarmerande, konfrontation, tiden är ute, varning, aha-upplevelse, gudomlig vägledning. 

VÄRLDEN 
Narren har lärt sig alla livsläxor och går nu igenom portalen för Upplysning. Kortet talar om slutet på en cykel eller början på en cykel (för när något tar slut måste något annat börja), att ha bestämt sig, förhöjd livskvalitet. Vara populär, ha alla ögon på sig, erhålla uppmärksamhet. De fyra figurerna i hörnen står för de fasta stjärntecknen Vattuman, Oxe, Lejon och Skorpion. Detta är Narrens nya stabilitet. 

Vill du vara med i kursen? Gå till kurssidan här.