Psoriasisen 50-60% bättre med Emotion Code Healing

Kund som besvärats av psoriasis beställde en behandling. Förbättringen kom redan någon vecka efter behandlingen. Vid en uppföljning en månad senare var hudbesvären 50-60% bättre. Till bakgrunden hör att kunden hade fått andra behandlingar för stress, självkärlek, självacceptans, gjort en Meridian Rening, tagit bort sin Heart Wall. Men det var först efter behandlingen på psoriasis som han blev bättre. Psoriasisen har funnits med i bilden "jämt" och funnits på armbågar, knän och mage:

Fortsätt läsaPsoriasisen 50-60% bättre med Emotion Code Healing