Husrening

Hur mår ditt hem egentligen? Husrening är till för dig som känner att något inte är helt hundra med ditt hem. Kanske har du svårt att komma till ro, sover…

Continue Reading

Hur Helar Man Trauma?

Trauma är ett ord som kanske får oss att tänka på en våldsam olycka, krig, sjukdom eller överfall. Men trauma är egentligen ett bredare begrepp som innefattar mer subtila händelser.…

Continue Reading

En guide för PTSD

Posttraumatisk stress är ett begrepp som börjar få större förståelse idag, bortom krigsveteraner och katastrofer. Vi har breddat vår syn på vad ptsd är och vilka uttryck det kan ta…

Continue Reading
Close Menu