Autoimmun Paketet

En "autoimmun sjukdom" är egentligen ingen sjukdom alls utan ett tillstånd där virus (Epstein Barr) har tagit över kroppen tillfälligt pga felaktig kost, trauma / stress. Viruset tar över kroppen i fyra faser med typiska symptom som följd. Dina symptom visar vart i fasen viruset är. Mer om detta längre ner...

Fortsätt läsaAutoimmun Paketet