Autoimmun Paketet

En "autoimmun sjukdom" är egentligen ingen sjukdom alls utan ett tillstånd där virus (Epstein Barr) har tagit över kroppen tillfälligt pga felaktig kost, trauma / stress. Viruset tar över kroppen i fyra faser med typiska symptom som följd. Dina symptom visar vart i fasen viruset är. Mer om detta längre ner...

Fortsätt läsaAutoimmun Paketet

Autoimmun Sjukdom och Epstein Barr Viruset

Autoimmun sjukdom och Epstein Barr viruset är en artikel som förklarar när Epstein-Barr-viruset uppstod, hur det överförs och hur det fungerar.Epstein-Barr-viruset (EBV) har skapat en dold epidemi. Av de cirka 320 miljoner människor i USA har över 225 miljoner amerikaner någon form av EBV. Epstein-Barr är ansvarig för många märkliga symptom. För vissa människor skapar det oförklarlig trötthet och smärta. För andra blir viruset en anledning att söka läkare som ordinerar ineffektiva behandlingar, såsom hormonersättning. Således förekommer det idag en stor mängd människor som har fått en inkorrekt autoimmun diagnos - när de egentligen har viruset Epstein Barr. Varför har detta virus tagit över vårt mående? En av förklaringarna är att den medicinska världen vet så lite om Epstein Barr. De är medvetna om att viruset finns, men tror att det bara finns en stam, men det finns faktiskt 60 st olika stammar av Epstein Barr med olika farlighetsgrad. En annan förklaring är att när du har fått en autiommun diagnos vet inte den medicinska världen hur de ska hjälpa dig och de skickar hem dig med ett, "du får lära dig leva med symptomen".

Fortsätt läsaAutoimmun Sjukdom och Epstein Barr Viruset