PRODUKTER

 

Om du vill boka en session för din partner, barn, familjemedlemmar går det bra. Personer över 18 år behöver ge sitt samtycke via mejl.

Tidsbokning: Jag jobbar utifrån ett kösystem och hör av mig till dig när det är din tur. Jag utför sen behandlingen och mejlar dig vilka blockeringar / trapped emotions jag tagit bort. 

Enda undantaget är Tarotläggningar, där du skickar mig ett mejl / mess när du vill ha läggningen och så kör vi spontant. 

TAROT, allmän läggning via epost, 400 kr

Jag har mångårig erfarenhet som Tarotläggare och talat med tusentals människor kring deras livssituation. Tarot är ett fantastiskt verktyg för att få klarhet i sin situation. Ställ valfri mängd frågor.

 


Kontakta mig för Swish

MENTORSAMTAL VIA Skype CHAT 60 min, 1.000 SEK

Känner du att du behöver personlig coaching kring din livsväg, karriär & startup, mående eller relationer finns jag här för dig. Det är väl investerad tid att stämma av med en Mentor, kunnig i energilära. Mitt mål är att du ska få verktyg så du kan stärka dig själv i längden.
 
Kontakta mig för Swish

EMOTION CODE SESSIONER (allmän rening), 500 SEK

Jag sätter min timer på 30 min och under den tiden plockar jag bort så många ‘trapped emotions’ alltså blockeringar som jag kan. Din kropp vet själv vad som behöver göras, jag fungerar bara som kanalen för vad din kropp vill. Om du har problem med ångest, depression, sorg, PTSD, kroppslig värk etc, kan du boka denhär sessionen. Efteråt kontaktar jag dig via mejl med de resultat jag funnit. Dock rekommenderar jag att man börjar med att ta bort sin Heart Wall först, eftersom många problem kan försvinna automatiskt när ens Heart Wall är borta.


Kontakta mig för Swish

TA BORT DIN HEART WALL, 1.500 SEK

Jag rekommenderar att du börjar med den här sessionen. När muren runt ditt hjärta är borta har du en helt ny grund att stå på under resten av din healing med mig. Sessionen är djupt transformerande. Den tar ca 1 vecka för mig att genomföra. När jag är klar mejlar jag dig vad jag funnit (hur tjock din hjärtmur var, vilket material den var gjord av och vilka känslor eller ärvda känslor du haft i den).
 


Kontakta mig för Swish

SESSION FÖR KÄRLEK & ROMANTIK, 500 SEK

Om du känner att du har svårt att hitta rätt partner för dig, är det denna session du ska boka. Här tar jag bort alla blockeringar jag kan hitta kring romantik, intimitet och commitment. Detta är för att skapa Flow som öppnar dig till att attrahera / manifestera den rätta partner för dig. Efter sessionen kontaktar jag dig via mejl med de resultat jag funnit. 


Kontakta mig för Swish

TOTAL CHAKRA RENING, 1.700 SEK

Inkluderar Rot, Sakral, Solar plexus (för Hjärt chakras behöver du boka en ‘Heart Wall session’) Hals, 3e Ögat, Kronchakrat. Den Totala Chakra Reningen ger dig en ny stabilitet i din kropp, ökar ditt välbefinnande, fokus och flow. Behandlingen tar drygt 1.5 vecka för mig att göra.


Kontakta mig för Swish

PRE-NATAL RENING, 500 SEK

Den här sessionen är till för att rensa tiden innan och i livmodern. Passar dig som känner dig rotlös, rastlös, vilsen, som har svårt att hitta din plats på jorden, socialt eller har ett motstånd mot vuxenvärlden. Vi plockar upp vår mammas ‘trapped emotions’ alltså blockeringar medans vi är i livmodern, vi plockar upp hennes känslor under förlossningen etc. Många har födelse-trauma som är enkla att rätta till med Emotion Code.


Kontakta mig för Swish

0-6 ÅRS RENING, 500 SEK

Detta är tidsåldern när vi formar mycket av vår sociala grund. Med optimala förutsättningar är det nu du fick en positiv självbild, tillit, hur att bygga band med andra, du lärde dig om sund maskulinitet / femininet, du lärde dig att säga “ja” och “nej”. Blockeringar i denna ålder kan vara att du känner dig socialt malplacerad, har en känsla av att inte tillhöra, du kan längta efter djupare vänskap / partnerskap, du kan ha svårt att fatta beslut.


Kontakta mig för Swish

7-14 ÅRS RENING, 500 SEK

Denna period är när vi ska passa in i skolsystemet. Med optimala förutsättningar ska vi lära oss disciplin, gruppkänsla och utveckla individualitet, börja hitta sin röst / uttryck. Blockeringarna här har med sociala trauma att göra (mobbing, grupptryck etc) tävlingsinriktad, under-Dog, top-Dog programmering, Duktig flicka / Duktig pojke programmering, bekräftelsebehov, status och validering.


Kontakta mig för Swish

TONÅRS RENING, 500 SEK

Under tonåren formar du ditt oberoende, självkänsla, dina relationer och hur du tar dig an världen. Blockeringar här påverkar din beslutsförmåga, kan ge själv-sabotage beteende, relationsproblem, rädsla för att misslyckas el rädsla för att lyckas, vårdslöshet, destruktivitet, promiskösitet eller å andra sidan; dogmatisk, rigid, moralpolis, mässande. Detta är maktkampen mellan det inre mörkret och inre ljuset, båda behövs för att få balans.


Kontakta mig för Swish

RELATIONS RENING, 500 SEK per person 

Ibland håller vi agg till de vi älskar allra mest. Det kan skapa en negativ loop där bråk och konflikter börjar ta över. I den här sessionen tar jag bort de negativa känslor / blockeringar du har till någon annan, eller så renar jag er båda en i taget, men det kräver den andras skrivna tillåtelse.


Kontakta mig för Swish

TRAUMAPAKETET, 3.500 SEK (värde 4.000 kr)

Jobba djupare med mig för att tömma ut dina trauma / ptsd. Vi nollställer ditt nervsystem, tar bort negativa bindningar till andra personer, tar bort din Heart Wall och rensar på dåtida traumatiska händelser. Samtliga sessioner i det här paket tar ca 1 månad för mig att slutföra. Mellan varje session får du vila / integrera innan vi kör igen. 


Kontakta mig för Swish

PAST LIFE CLEARING, 500 SEK

Att göra en Tidigare Liv Clearing är ett bra sätt att hitta tillbaka till ditt Flow igen. Genom Emotion Code kan vi rensa vad som helst eftersom Emotion Code hanterar energi blockeringar. Din kropp / Högre Jag vet vad som behöver göras, så det finns inget behov av att analysera eller försöka kontrollera denhär reningen. Det är helt Guidat av din egen
kropp och Högre Jag.


Kontakta mig för Swish

HÖJ IMMUNITETEN, 500 SEK / ORGAN

En behandling där jag går igenom din Lever, Mjälte, Benmärg, Tonsiller, Lymfa, Tymuskörteln, Appendix, Payers Patch och Adenoider. Dessa är de organ / körtlar som styr vår immunitet. Det kommer krävas fler behandlingar för att jag ska gå igenom allt. Detta ökar chansen för att du kan stå emot infektioner, rensa bort patogener ur kroppen som bakterier, latenta virus, mögel, svamp och parasiter. Din andliga immunitet blir starkare av behandlingen.


Kontakta mig för Swish

HOLISTISK TAND HEALING, 800 SEK

• Jag rensar din tand från negativa känslor, tex oro som finns i tanden. 
• Rensar tandens meridian. 
• Rensar de organ / körtlar kopplade till tandens meridian.
• Kollar så att tanden är 100% i synk med din energikropp.
• Rensar även de kotor som är kopplade till din tands meridian.

Hela munnen är en del av det känsliga ekosystem som är du. Allting hänger ihop. En obalans i kroppen skapar andra obalser till en negativ spiral. Den här behandlingen bryter spiralen så tanden kan börja läka sig själv med kroppsegna hormoner. 

Kontakta mig för Swish

RENSA MERIDIANSYSTEMET, 800 SEK

Den här behandlingen rensar samtliga 20 meridian-par för att öka hälsa, välmående och vitalitet genom hela kroppen. Det kommer påverka hela kroppen positivt och är en mild skön behandling som avlastar kroppen så den kan göra sitt jobb mycket bättre. 

Kontakta mig för Swish

RENSA ALLA KOTOR, 700 SEK

Ryggens kotor skjuter ut nerver som påverkar våra inre organ, körtlar, muskler. Att gå igenom alla kotor och rensa ut blockeringar är viktigt för kroppens vitalitet i helhet. Kotorna påverkar till och med tändernas hälsa och vise versa. Om en kota är endast lite förskjuten, kan det påverka kroppen med symptom det är svårt att finna någon orsak till. Det är skönt att nån gång om året gå igenom alla kotor och se till att allt är Ok!

Kontakta mig för Swish

HUSRENING, kontakta mig för pris

Jag renar hela ditt hem för en total nystart och nollställning av energierna. Detta för att ditt hem ska stödja dig istället för att dra ner dig. Om du vill renar jag även garage, innegård, gator runt ditt hem och ditt kvarter. Vi hittar en lösning som passar dina behov. Mejla mig och berätta hur stort ditt hem är, vilka rum du har och hur stor area du vill ha renat! Så kommer vi överens om ett pris. 

Kontakta mig för Swish

RENA DITT ENERGIFÄLT, 500 SEK

Ditt energifält är din ‘airbag’ mot omgivningen. Den fungerar som ett skydd emot negativa energier och stress. Den här behandlingen tömmer energifältet från blockeringar och ger effekter som en större personlig integritet, bättre grundning, mer karisma / energi, djupare närvaro och inre trygghet.

Kontakta mig för Swish

Close Menu