Ljus och Mörker

Ljus och Mörker är en artikel som handlar om vad ljus och mörker verkligen är. Vilken resa vi gör genom ljuset och mörkret samt hur vi kan jobba med de båda på ett sunt sätt. 

I det nyandliga communityt har det länge varit ett överfokus på ljuset. När allt är ljus, ljus, ljus och happy peachy rainbows och man förnekar mörkret både inom sig själv och andra, har man inte ett sunt ljus. Det destruktiva mörkret å andra sidan är ett kaos som livnärs på rädsla och manipulation. Men vad är det sunda ljuset egentligen? Och finns det ett sunt mörkret? 

Ljus och mörker två sidor av samma mynt

Tänk dig en gammal renässans tavla. Det som gör den vacker är hur stor del av tavlan som utgöras av skugga. Konstnärens få penseldrag av ljusa färger syns desto mer tack vare skuggan. Och på samma sätt fungerar ljuset inom oss. Det sunda ljuset växer fram i närvaron av det sunda mörkret. 

Detta är ett inre arbete som går på djupet och det handlar om att släppa tunga frekvenser. De tunga frekvenserna sätter sig i kroppen där de skapar en osund inre miljö. Tunga frekvenser byggs upp av varje obearbetad negativ känsla vi bär runt på i vår ’ryggsäck’. Vi har alla aspekter av det sunda / destruktiva ljuset och mörkret inom oss! Hur eller hur är det skönt att rensa sin ryggsäck så att vi själva kan påverka maximalt vad vi vill skapa och uppleva.

Mörker ger näring 

Mörker är näringsrikt. Både det destruktiva och konstruktiva mörkret. Och kanske är det just därför som mörker är SÅ fascinerande? Fröet som ligger omgiven av mörker djupt ner i jorden, i väntan på våren. Utan mörker vill inte fröet sträva mot ljuset. Mitt emellan mörker och ljus finns fröet. Det är där livet händer. Även för dig. När du är fröet som har omfamnat ditt inre ljus såväl som mörker, kan du växa på ett nytt sätt. 

Mörker har en magnetisk dragningskraft, hyser respekt och nyfikenhet. Mörker väcker både rädsla och längtan. Men när mörkret bygger på obearbetade sår och smärtor blir det förvridet. 

Det sunda Mörkret:

• Ditt djup
• Din dynamiska sexualitet 
• Ditt vilda oberäkeliga
• Kreativitet
• Din karisma
• Hur du influerar din omgivning
• Den personliga Magi du bär på
• Inspiration och passion
• Det som ger tyngd / innehåll
• Personlig kraft
• Integritet och gränser
• Skärpa
• Din disciplin
• Din experiment lust

Här har vi någon som mår riktigt bra och har flow i sitt liv. Den här personen inger direkt respekt och ingen jävlas med honom / henne. Personen lyser av personlig kraft och livserfarenhet. Det är någon som direkt får andra att känna sig trygg och inspirerad. Det finns en balansgång mellan det vilda och det behärskade. Personen har ingen rädsla för mörkret, för det okända, för det outforskade. 

Det destruktiva Mörkret:

• Kaos
• Gränslöshet
• Extremer
• Tar för mycket (uppmärksamhet, tid, energi från andra)
• Promiskuös sexualitet
• Makt
• Kontrollbehov
• Tvång
• Cynism
• Manipulerar, konsumerar och / eller leker med andra
• Vårdslöshet (riskbeteenden, missköter sig själv)
• Hävdelsebehov

Här har man en enorm ”Skuggsida” som är obearbetad, inte sällan pga trauma. Skuggsida har vi alla men vissa har mer. Den formas när de delar av oss som vi inte kan acceptera, trycks undan för att döljas. Men det blir inte dolt. Utan där i ditt omedvetna frodas de tabun du förnekat, varje dag. När du minst anar dyker dina inre ’missfoster’ fram och visar en extrem kontrast till den du vill vara. Inte minst kan förtrycket av oaccepterade inre aspekter förvandla oss till en Dr Jekyll & Mr Hide typ, vilken är en destruktiv dubbelnatur. Ju mer destruktivt mörker vi bär inom oss, desto mer rädda blir vi för ljuset.

Ljuset avslöjar allt

Precis som man kan vara rädd för mörker, kan man vara rädd för ljus. Varför? Jo för i ljuset syns allt. Ljus exponerar. När resan mot ljuset väl börjar kommer allt dolt som du tryckt undan upp till ytan. Det är detta som är healing. Det blir ett hjärtöppnande så alla gamla sår kan läkas. 

Ljuset släpper taget, medan mörkret håller kvar. Ljuset rensar ut, medan mörkret bygger upp. 

Det sunda Ljuset:

• Din Oskuldsfullhet
• Renhet
• Tillit
• Tacksamhet
• Kravlöshet
• Din Äkthet
• Nyfikenhet / spontanitet
• Godmodighet
• Tapper
• Din Öppenhet

Alla de här egenskaperna målar fram en person som är osårbar i sin äkthet. Det är någon som ogenerat är sig själv, oförstörd och opåverkad av yttre omständigheter. Den borstar av sig motgångar och seglar vidare glad och nyfiken. Personen är tursam och tycks alltid få det den behöver i just lagom mängd varesig det är pengar, någon sak, en öppning, rätt slags healing, en ny kontakt etc. Man kan få ett intryck att personen glider runt på ett bananskal i ett leende och allting bara fungerar på ett magiskt sätt. Om något händer tex att personen skadar sig, får den minimalt med komplikationer och kan i slutändan t.o.m dra fram positiva följder av det. Anledningen är att det sunda ljuset ger en stark manifesteringskraft dvs du kan dra till dig det du önskar dig med lite eller knapp fördröjning. 

Det destruktiva Ljuset:

• Anonymitet
• Osäker
• Mindervärdeskomplex
• Ger för mycket
• Skuldkänslor
• Dörrmatta
• Lättledd
• Flyr
• Självförljugen
• Missbruk av Love & Light (alltså man är väldigt polariserad i en världsbild att något är bra eller dåligt, gott eller ont, det goda måste segra etc). 

Man längtar efter tryggheten i grupptillhörighet. Söker gruppen just för att få smälta in och eg slippa ta ansvar för att utveckla en indivudalitet. Kanske undviker man att fatta beslut, utan lutar sig tillbaka i ett passivt förhållningssätt. Ens åsikter är vaga för att undivka stöta sig med någon. Varför? Den här personen kan ha upplevt jobbiga situationer och kan behöva vila i anonymitet en tid. Man har stängt sitt hjärta och behöver få ta saker i sin egen takt. Den här personen skulle växa av det sunda mörkrets näring och trygghet. Inte sällan är man en empat och eller högsensitiv.

Personligen var det här jag började. Jag kom över en esoterisk bok som 14-åring. Boken hade ett dogmatiskt språk, så jag klarade inte att leva upp till bokens strikta andlighet. Jag var för ung för den boken, för jag tog in den utan stödet av mitt eget sunda mörker som hade kunnat vägleda mig. Allt jag hade var ”öppenhet utan ankare”. Jag blev programerad att döma alla som inte passade i bokens mall om ”hur man ska vara” och i det blev jag mycket osäker på om jag själv dög? Det var ingen i mitt liv som passade in i bokens mall och det gjorde mig också desilutionerad. Men ingen skada skedd som inte också begåvar med ny erfarenhet. Jag fick en grundlig utbildning i det falska ljuset!

Vad händer när vi har perfekt balans mellan ljus och mörker?

Det är nu det blir riktigt spännande. När vi har en fullt balanserat sunt mörker och fullt balanserat sunt ljus når vi den eftertraktade mittpunkten, zero point inom oss där vi blir når en mäster-nivå. 

Det tar tid att arbeta på sig själv. Men om du tittar bakåt några år kan du se hur långt du har kommit. Och allt arbete räknas, allt arbete hjälper. 

Jobba vidare med mig!

Karolina Eleonora – Emotion Code Healer

Jag heter Karolina och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson. Jag kan hjälpa dig att rensa tunga frekvenser. 

Emotion Code är ett verktyg för rensa tex genom att ta bort sin Heart Wall.  Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, desto klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet och hur andra bemöter en. Tunga energier som sorg, depression, ångest, rädsla, bitterhet, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående.  

Hela behandlingen sker på distans. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat. När jag är färdig mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

Klicka här för att beställa en rening eller en Heart Wall Removal, eller ställa frågor. Jag mejlar dig så diskuterar vi dina behov.