Utbrändhet

Utbrändhet har varit ett folkhälsoproblem sen 90-talet. Man tror att effektiviseringarna i arbetslivet ligger bakom. Många av mina kunder inser inte alltid att de är i zonen för det vi kallar utbrändhet. Ett tecken på utbrändhet kan vara att man känner sig förvirrad, har svårt att koncentrera sig, känner sig överväldigad, har sömnsvårigheter, hjärtklappning, tankarna rusar, har ångest eller panikångest.

Oavsett om du misstänker att du är utbränd, har fått en diagnos eller börjar komma tillbaka, kan jag hjälpa dig rensa på djupet. 

Utbrändhet betyder att du behöver tömma kroppen på negativ energi 

Inom Emotion Code jobbar vi med att tömma kroppen på negativ energi för att på så vis höja frekvensen av kroppen. Vi vill ha så hög frekvens som möjligt, eftersom då faller tyngre tillstånd av, automatiskt. Det blir lättare att vara glad helt enkelt. Ett tungt tillstånd som tex utbrändhet är, har en låg-vibrerande energi. Jag ser det lite som ett myrkrig på tv där vi vill få bort de svarta myrorna så de vita kan vinna. Eller som floran i tarmen, vi vill ha fler goda bakterier än dåliga. Tar vi bort det dåliga kan det goda växa sig starkare i lugn och ro. Så fungar det med energier också; många negativa energier i kroppen och i vårt fält, tenderar att attrahera mer av det samma, mer och mer negativa energier. Vi drar till oss negativa människor, negativa situationer och får motgångar. 

Mer assistans med Emotion Code

Jag heter Karolina och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson.

Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, desto klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet och hur andra bemöter en. Tunga energier som sorg, depression, ångest, rädsla, bitterhet, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående. 

Förslag på behandlingar vi kan göra för dig:

• Jag rekommenderar att man börjar med att ta bort sin Heart wall som sin första behandling, för att skapa en öppning vi kan bygga vidare på. I vissa fall räcker det med en Heart wall behandling. 

• Vi kan rensa dina binjurar (de stresshormon producerade körtlarna),

• Vi kan titta på vilka negativa upplevelser du haft i ditt liv som triggade utbrändheten (inte sällan på arbetsplatsen, en kris, ekonomiska problem, en sjuk förälder, sorg etc),

• Vi kan titta på om du har mönster som till exempel att ha höga krav på sig själv, att man har en överdriven ansvarskänsla, oro, låg självkänsla etc

Klicka här för att beställa en rening, jag mejlar dig efter betalning så diskuterar vi dina behov. Har du frågor inför behandlingen kan du mejla mig här. 

Leave a Reply

Close Menu