Uppvaknande

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Healing

Varje dag vaknar fler och fler upp. Enligt källor är 1 miljard människor nu uppvakna på planeten. Det betyder att en kritisk massa har uppnåtts och därifrån får vi en domminoeffekt som speedar upp processen ytterligare. Men vad är uppvaknande? Vem är uppvaknad och hur ska man navigera genom det? 

Vad innebär uppvaknande?

Uppvaknande betyder att en person blir fri från den dualistiska tillvaro, styrd av olika program. Personen går från en ”flockmentalitet” till att bli en fri individ med egna djupa upplevelser, med fullt ägarskap för sin egen vibb och intention. 

Det är en vindlande resa utan kontroll för ens Ego, däremot minituöst vägledd av ens Högre Jag. Det handlar om att släppa sargen och låta sig falla i tillit. Att släppa sitt motstånd och låta sig öppnas. 

Endel kommer in i sitt Uppvaknande via yoga / meditation. Andra via raw food, ’Truth movement’ eller via manifesterings communitiet. Många som vaknade upp tidigt kom in via New Age på 90-talet. Andra kommer in via Ayahuasca och liknande Shaman-droger. Och ytterligare några föddes uppvakna.

Hur du vaknar upp spelar inte så stor roll. Det är en kollektiv massprocess som är förutbestämd att hända på planeten. Har du valt att vara här, har du också valt att vara med i denna mycket märkvärdiga era vi är i nu.  

Programmen upphör vid uppvaknandet

Typiska program är allt sånt som tillhör normen och det inskränkta. Ett program har ofta en dogmatisk vibb – det är något vi identifierar oss så starkt med att vi inte tål bli ifrågasatta. Det är en omedveten prägling vi inte gjort upp med. Program styr oss att bli mekaniskt motiverade emot ett mål som vår Själ inte är så intresserad av. 

Exempel på program är:

Jag måste vara smal 
Det är viktigt att vara rik 
Heterosexualitet 
Gå och rösta på valdagen 
Shoppa upp sin lön
Symptombehandla sjukdom ist för att gå till roten
All missbruk

*Jag tar upp ett exempel tex ”jag är heterosexuell”. Det är ett program. Däremot betyder det inte att om du släpper det programmet, att din sexuella orientering skulle bli något annat. Du kanske fortfarande föredrar det motsatta könet. Själva heterosexuella programmet betyder bara att där finns en omedvetenhet, en låsning, en rädsla för att släppa taget om programmeringen. Homofobi är ett typiskt exempel på hur hetero-programmet tar sig uttryck. En person som släppt sitt hetero-program har inget emot homos, men är trygg i sin egen privata sexuella orientering. 

Programmen är olika arketyper

Programmen håller oss kvar i flock-mentalitet. De erbjuder endast en dualistisk svart-vit bild som begränsar personen mentalt. Man kan inte se bortom själva programmet. Djupare medvetenhet är svaret. 

Resan emot att bli mer medveten, betyder att vi lämnar det rädda Egot och går emot den stora Kärleken, som ju är vårt Högre Jag. När det Högre Jaget börjar vägleda oss försvinner programmen fort. 

Det är viktigt att inse att alla har program. De är en del av den övergripande negativa programering som samhället utövar över individen. Ofta är programmen arketypiska: Förtryckaren, Duktig flicka / pojke etc, Offret, Hjälten, Outsidern, Vinnaren / Förloraren, Den goda modern etc. Detta är roller vi tror att vi måste leva up till. När vi ser igenom detta, får vi tillgång till hela oss. Vi blir mer dynamiska att välja medvetet vem vi vill vara. 

Vi har alla av de här arketyperna inom oss, i form av olika inre aspekter som spelar ut på olika sätt. Möter vi en förövare är det väldigt lätt att glida in i rollen som offer tex. Eller hur många vet hur lätt det är att hamna i ett program när man besöker sina föräldrar några dagar? De går in i sina program och du i dina. 

*Jag såg en dokumentär om Malala nyligen (den Pakistanska aktivisten som jobbar för flickors rätt till utbildning). Hon fick frågan om hon var arg på mannen som sköt henne. Men nej det var hon inte, och det var inte en man som sköt henne, det var en ideologi. Malala hade lätt kunnat välja att gå in i rollen som Offer, men denhär unga tjejen valde något annat som var mycket större och mycket modigare. Vidare, en Hjälte är någon som är programmerad att rädda. Kliver man ur den rollen ser man att man kan inte rädda någon annan, man kan endast bidra till deras beslut att rädda sig själv. 

Uppvaknande är ett inre skifte 

Från offer-mentalitet till fullt eget ansvar.
Från ”jag är drabbad” till ”jag har skapat detta själv”.
Från reaktiv till reflekterande.
Från kontrollerande till acceptans.
Från jag till oss.
Från mig till vi.
Från linjär till icke-linjär.
Från att rätta sig i ledet till att börja skapa självständigt.
Från att ge bort sin styrka till andra till att börja hushålla med sin energi.
Från hjärna till hjärta.
Från Ego till Högre Jag.
Från ”jag måste vara smal” till ”jag vill vara vital”. 
Från ”jag måste vinna” till ”jag njuter av att göra mitt bästa”.
Från ”jag måste vara rik” till ”överflöd är naturligt för mig”. 
Från att söka garantier till att leva ödmjukt.

Vill du ha mer hjälp på traven? 

Karolina Eleonora – Emotion Code Healer

Jag heter Karolina och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson. Jag skannar dig för blockeringar och plockar effektivt bort en efter en. Du får då en lättnad, stöd och hoppet tillbaka så din resa går fortare och lättare! Du kanske känner att du har en svacka, att du har fastnat, att du behöver en boost. Då är det skönt med hur Emotion Code kan öppna upp och ge ett flöde igen.

Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, destå klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet och hur andra bemöter en. Tunga energier som sorg, depression, ångest, rädsla, bitterhet, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående.  

Hela behandlingen sker på distans. Efter betalning mejlar jag dig och du berättar vad du behöver hjälp med och sen sätter jag igång med reningen. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat. När jag är färdig mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

Klicka här för att beställa en rening, jag mejlar dig efter betalning så diskuterar vi dina behov. Har du frågor inför behandlingen kan du mejla mig här.