Emotionell stress

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Healing
Emotionell Stress är ofta kronisk.

Emotionell stress nämns sällan i sammanhang av ohälsa, ändå är den både boven och nyckeln i dagens stress samhälle. I den här artikeln tar vi upp vad emotionell stress är, varför den uppstår och hur vi kan få bort den på ett enkelt sätt. Hur? Allt blir enklare när man förstår grunden.

Den kroniska inre stressen

Stress är ett av västvärdens största problem idag. Stressrelaterade sjukdomar kostar samhället 3 miljarder årligen och om man blandar in den psykiska ohälsan ända upp till 80 miljarder. Sen 90-talet har den stressrelaterade psykiska ohälsan ökat lavinartat. Siffrorna talar sitt tyliga språk – vi har inte gjort rätt insatser för stressade människor på 30 år.

Problemet ligger delvis i människans ovana att söka både felen och lösningarna utanför oss själva. Man kan säga att en stor del av stressproblematiken idag faktiskt handlar om detta, både i form av tankefel, fel i diagnosering och metodfel. Ett tydligt exempel på metodfel är den stressade svenska sjukvården som satsar allt på dyr och farlig symptombehandling istället för att gå till roten. Eller inom arbetslivet där nedskärningar på 90-talet skulle göra allt bättre men fick en otroligt dyr nota inte minst för privatpersoner. Psykologerna säger ”du måste lära dig leva med problemet” men det är inte samma sak som läkning. 

Läkning är när man tagit bort grundorsaken så symtpomen försvinner av sig själv. Med rätt insatser kan kroppen läka sig själv och egentligen handlar det om att ta bort det som står ivägen för kroppen att göra sitt jobb.  

Ta bort grundorsaken och symptomen försvinner automatiskt.

Det farliga är den kroniska, inre stressen som är av emotionell typ. Yttre stress är vi mer utrustade att bekämpa med hjälp av våra hormoner och nervsystem. Men om du råkat ut för ett trauma och det ligger obearbetat i bakgrunden och gnager, det kan inte hormoner och nervsystem rå på. Där behöver vi gå till rätt insatser och ta bort de här emotionella blockeringarna så att kroppen kan komma i den djupaste avslappning den förtjänar. 

Vi gör inte som sjukvården i den här artikeln, utan vi går direkt till roten nu för att du ska få kontrollen tillbaka som så många jag har jobbat med. 

Den Emotionella stressen fastnar i våra cellminnen

Den emotionella stressen går djupare. Den kommer ur olösta negativa upplevelser. Det kan handla om svek, sorg, oro, vanmakt, avvisande, hat m.m. Det här är djupt negativa känslor som om de finns i ditt system, aldrig kan gå omärkt förbi ditt undermedvetna. Om det ligger tex gammal vrede kvar, är det en tidsfråga innan någonting triggar den vreden att blossa upp igen. När den kommer kan det bli explossivt och oproportioneligt till själva triggern. 

Det lömska med emotionell stress är att vi inte alltid känner oss stressade även om kroppens system faktiskt är det. 

Att slappna av på det sätt som våra celler behöver är inte alltid så enkelt som att meditera, gå i naturen, vila oftare etc, även om alla de är bra insatser. De trauma vi har i vårt bagage kommer att göra det svårt att nå allra djupast i de avslappningsövningar vi gör. Och kroppen behöver avslappning på cellnivå för att fungera optimalt. 

Att tömma cellminnen från Emotionell stress

När hårddisken är full behövs den tömmas, annars fungerar inte datorn som den ska. I våra hårddiskar finns skuld, skam, hjärtesorger, missmod och anda trauman. Det hjälper inte att tänka positivt för att få bort den här typen av negativitet som fastnat – ’trapped emotions’, utan vi behöver jobba med energimedicinen för att ta bort negativ energi. 

Ett sätt att göra det är att ta bort sin Heart wall. En Heart wall är precis som det låter, en mur som byggs runt hjärtat när vi har fått för mycket negativt i bagaget. Ca 93% av alla människor har en Heart wall. I mitt arbete reagerar många kunder med otrolig lättnad när vi fått bort sista blockeringen som utgör deras Heart wall. Att få släppa på de trauman som utgör vår emotionella historia, är oerhört befriande och kan ta år av oro och tyngd från våra axlar. Inte mist har en Heart wall en negativ effekt på vårt fysiska hjärtas funktion med tiden.  

Vill du ha mer hjälp med Emotionell stress?

Karolina Eleonora – Emotion Code Healer

Jag heter Karolina och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson. För dig med Emotionell stress finns det flera saker vi kan göra. Tex göra Heart wall borttagningen, Trauma Paketet (där Heart Wall borttagning ingår), vi kan tömma på sömnsvårigheter, flashbacks, ångest, depression, spänningar m.m tills du får lättnad. Du kanske känner att du har en svacka, att du har fastnat och behöver en boost och då finns jag här för dig.

Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, destå klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet och hur andra bemöter en. Tunga energier som sorg, depression, ångest, rädsla, bitterhet, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående. 

Hela behandlingen sker på distans. Efter betalning mejlar jag dig och du berättar vad du behöver hjälp med och sen sätter jag igång med reningen. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat och när jag är färdig mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

Vill du boka en behandling eller har frågor, mejla mig här. Vi hörs!