Autoimmun Paketet

”Autoimmun sjukdom” är inte en slutdestination.

Detta paket är till för dig som har en autoimmun sjukdom.

• Jag rensar ut skadliga virus som Epstein Barr viruset, Streptokocker bakterier som är en co-faktor till EB-viruset och går även igenom om du har Shingles virus som kan ställa till med nervproblem. 

• Jag går igenom de främsta inre organ som behöver stärkas upp; Lever, Sköldkörtel och Mjälte.

• Du får en allmän Body Code behandling där vi balanserar Vagusnerven, tar bort ’inflammations-energi’, balanserar Lymfan m.m.

Vi stämmer av vilka behov du har. Har du tex mest nervproblem fokuserar jag på det. Jag följer Medical Mediums riktlinjer i mitt arbete.


En autoimmun sjukdom är egentligen ingen sjukdom alls utan ett tillstånd där virus (Epstein Barr) har tagit över kroppen tillfälligt pga felaktig kost, trauma / stress. Viruset tar över kroppen i fyra faser med typiska symptom som följd. Dina symptom visar vart i fasen viruset är. Mer om detta längre ner…

Boka Autoimmuna Paketet här

Epstein Barr-viruset ligger bakom det vi kallar ”autoimmun sjukdom

1964 upptäckte två läkare två stammar av ett nytt virus som de döpte till Epstein Barr. Med åren har viruset muterat och bildat inte mindre än 60 stammar och finns idag i de flestas kroppar. De första stammarna gav milda symptom, men de nyare stammarna gav värre och värre symtom som började attackera yngre och yngre människor. Idag kan du ha en autoimmun sjukdom fast du är i tonåren.

Det som gör att immunsystemet inte går in och dödar viruset på en gång beror på två saker: när viruset har sin passiva fas gömmer sig djupt in i våra organ (oftast Levern eller Mjälten) där inte immunsystemet anser att den är ett direkt hot och när viruset sen är mer aktivt utsöndrar den neurotoxiner som förvirrar immunsystemet att inte veta vart ”fienden” är.

Du kan m.a.o ha ett starkt och bra fungerande immunsystem fast du har en ’autoimmun sjukdom’.


Epstein Barr har 4 faser:

Fas 1: Viruset flyter runt i blodet och replikerar sig i antal, den väntar på att du ska få en försvagning i ditt immunsystem då den slår till och blir till en aktiv infektion…

Fas 2: …den aktiva infektionen kallas körtelfeber (”kyssjuka”). Viruset väljer sen ett organ att bosätta sig i, oftast Lever och eller Mjälten är den fortsätter att föröka sig.

Fas 3: Viruset attackerar nu sköldkörteln vilket ger sköldkötelproblem som ofta feldiagnostiseras som klimakteriet och man får verkningslös hormonbehandling.

Fas 4: Viruset överger sköldkörteln och börjar attackera centrala nervsystemet vilket ger oförklarlig värk och smärta tex Fibromyalgi. Din kropp är så full av virusets neurotoxiner att även om ditt immunsystem kan vara starkt och funktionellt, vet det inte hur det ska hitta och döda viruset eftersom neurotoxinerna förvirrar immunsystemet.


Här finns en längre artikel som förklarar allt med Epstein Barr som du kan skriva ut!

De 60 stammar som finns idag av Epstein Barr viruset ger allt ifrån väldigt milda symptom som svag ryggvärk på ålderns höst till olika former av cancer som slår till t.o.m på barn. Du kan ha en eller flera stammar som inte ger några besvär alls eller så kan du ha en enda stam av den aggressiva sorten. Detta är förklaringen till varför bara endel får s k ’autoimmun sjukdom’.

Men misströsta inte. När du har information vet du hur du ska lösa problemet och EBV är bara farligt när vi inte vet vad det är, vad det gör och hur man for bort det ur kroppen. Ditt immunsystem blir stärkt bara av denna informationen. Om vetenskapen att nej, ditt immunsystem attackerar inte sig själv, du har ett virus och det går att ta bort.

Vad tycker kunderna?


Boka Autoimmuna Paketet

Karolina Eleonora – Emotion Code Healer


Hej vännen! Jag heter Karolina har basmedicinsk utbildning och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson. Jag kommer göra behandlingarna ur Autoimmun Paketet på dig och proceduren tar ca tre veckor, men vi lägger upp behandlingarna i den takt som passar dig. 

Autoimmun Paketet

• Renar din Lever
• Renar Sköldkörteln 
• Tömmer Lymfan
• Tar bort Epstein Barr stammar
• Tar bort Streptokocker stammar
• Gör en allmän Body Code och söker i kroppen vad som behöver justeras (tex Vagusnerven, tar bort inflammations-energi, tittar på Mjälten). 


Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, desto klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet. Tunga energier som sorg, depression, ångest, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående. Våra inre organ är fullproppade med obearbetade negativa känslor och när vi tar bort dem avslastas organet och man får en lätthet i kroppen. 

Hela behandlingen sker på distans. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat. När jag är färdig efter varje behandling mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

Autoimmun Paketet har ett värde på 3.000 kronor. Ditt paketpris blir 2.500 kr.

Klicka här för att mejla mig din beställning, så bokar jag in dig eller om du har några frågor! Vi hörs snart.