Autoimmun Sjukdom och Epstein Barr Viruset

Har du fått en autoimmun diagnos? Låt oss reda ut förvirringen och beväpna dig med information!


Autoimmun sjukdom och Epstein Barr viruset är en artikel som förklarar när Epstein-Barr-viruset uppstod, hur det överförs och hur det fungerar.

Vad är ’autoimmun sjukdom’?

Ordet ”autoimmun sjukdom” är en mental fotboja som förankrar oss i hopplöshet. Det är en förlegad attityd att kroppen skulle attackera sig själv. Därför delar jag inte sjukvårdens synsätt eftersom det är en kontraproduktiv inställning både för vårdgivare och vårdtagare.

Autoimmun sjukdom är ett slags långvarigt och eller akut inflammationstillstånd som sätter ner funktionen på inre organ. Inflammationen orsakas av ett virus som heter Epstein Barr som dessutom har en co-faktor nämligen bakterien Streptokocker. Även viruset Shingles kan vara inblandad, inte minst i tarmproblem. I mina behandlingar fokuserar jag på att ta bort Epstein Barr, Streptokocker samt stärka upp de organ som viruset älskar att attackera (lever, sköldkörtel och mjälte). Långt gången Epstein barr attackerar även nervsystemet och även det går att behandla. 

Epstein-Barr-viruset (EBV) har skapat en dold epidemi. Av de cirka 320 miljoner människor i USA har över 225 miljoner amerikaner någon form av EBV. Epstein-Barr är ansvarig för många märkliga symptom. För vissa människor skapar det oförklarlig trötthet och smärta. För andra blir viruset en anledning att söka läkare som ordinerar ineffektiva behandlingar, såsom hormonersättning. Således förekommer det idag en stor mängd människor som har fått en inkorrekt autoimmun diagnos – när de egentligen har viruset Epstein Barr. Varför har detta virus tagit över vårt mående? En av förklaringarna är att den medicinska världen vet så lite om Epstein Barr. De är medvetna om att viruset finns, men tror att det bara finns en stam, men det finns faktiskt 60 st olika stammar av Epstein Barr med olika farlighetsgrad. En annan förklaring är att när du har fått en autiommun diagnos vet inte den medicinska världen hur de ska hjälpa dig och de skickar hem dig med ett, ”du får lära dig leva med symptomen”.

Läkare har ingen aning om hur viruset fungerar på lång sikt och hur problematiskt det kan vara. Sanningen är att EBV är källan till många hälsoproblem som för närvarande betraktas som obotlig autoimmun sjukdom, såsom fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. EBV är också orsaken till endel sjukdomar som den medicinska världen tror att de förstår men egentligen inte gör – bl.a sköldkörtelsjukdommar, yrsel och tinnitus.

Vad är Epstein Barr viruset?

Redan 1964 upptäcktes Epstein-Barr av två lysande läkare. Virusets första stammar var relativt långsamma och gav inga anmärkningsvärda symptom förrän sent i livet. Många människor har dessa icke-aggressiva och ofarliga EBV-stammar. Tyvärr har EBV utvecklats under årtiondena och varje generation av viruset har blivit mer aggressivt än den tidigare. Läkare erkänner sällan EBV som grundorsaken till den myriad av problem som den skapar; plus att läkare har ingen aning om hur man ska ta itu med Epstein-Barr-viruset även när det erkänns.

Det finns många sätt att få EBV. Du kan till exempel få det som spädbarn om din mamma har viruset. Du kan också få det genom infekterat blod – svenska sjukhus har inga rutiner att spåra viruset, så all blodtransfusion innebär en risk. Överföring kan också ske genom andra kroppsvätskor, såsom de som byts ut under sex. Under vissa omständigheter, när man har en aktiv körtelfeber, eller ”kysssjuka” kan till och med en kyss räcka för att överföra EBV. Men personen som har viruset är inte smittsam hela tiden, störst är risken under fas två av virusets utveckling – viruset har nämligen fyra faser.

Epstein Barr – Fas Ett

Om du får EBV, går det igenom en inledande viloperiod där det flyter runt i blodomloppet och långsamt replikerar sig för att bygga upp sitt antal – och vänta på en möjlighet att starta en aktiv infektion. Till exempel, om du tar ut dig fysiskt i flera veckor och inte ger dig själv någon chans att återhämta dig helt, eller låter din kropp berövas viktiga näringsämnen som zink eller vitamin B12, eller genomgår en traumatisk känslomässig upplevelse som ett uppbrott eller förlust, kommer viruset att upptäcka dina stressrelaterade hormoner och etablera sig ytterligare. EBV kan också starta en aktiv infektion när du genomgår en större hormonell förändring – till exempel pubertet, graviditet eller klimakteriet.

Ett vanligt scenario är när en kvinna genomgår förlossning. Därefter kan hon känna olika symptom, inklusive trötthet, värk och smärta och depression. I det här fallet utnyttjar EBV de gravidhormoner som finns i överflöd, eftersom det är en matkälla för viruset. I fas ett kommer viruset vara inaktivt och invänta en svaghet i din kropp som innebär en idealisk möjlighet för viruset att ta över. Denna fas av väntan kan vara i princip hur länge som helst, viruset inkuberar. Viruset är särskilt sårbart under denna fas. Det kan dock inte upptäckas genom blodprov och orsakar inga symtom, så du skulle inte veta att det fanns där. An så länge skulle du inte få diagnosen av en autoimmun sjukdom.

Epstein Barr – Fas Två

I slutet av steg ett är Epstein-Barr-viruset redo att mer aggressivt etablera sig i din kropp. Det är då man först kan se symptom av EBV, genom att viruset triggar igång mononukleos eller ”mono” alltså körtelfeber eller ”kyssjuka”. Detta är vad tusentals högskolestudenter får varje år när de kör slut på kroppen med vilt festande, hårda studier och dålig mat. Läkare är inte medvetna om att körtelfeber egentligen bara är Fas Två av Epstein Barr virusets framfart. Detta är den period då viruset är mest smittsamt. Det är därför tillrådligt att undvika att utsättas för blod, saliv eller andra kroppsvätskor från någon som har körtelfeber.

Under Fas Två har din kropps immunförsvar ett fullfjädrat krig med viruset. Det skickar identifieringsceller för att ”tagga” virusceller, dvs placera ett hormon på dem som markerar dem som inkräktare. Det skickar sedan soldatceller för att söka efter och döda de märkta viruscellerna. Detta är kraften i ditt immunsystem som kommer till ditt försvar. Hur svår denna strid blir kommer att variera från person till person, för alla är olika och det kommer också att bero på vilken EBV-stam eller variationer av stammar en person har. Du kan ha körtelfeber i 1-2 veckor med lätt halsont och trötthet, för vilket du troligen inte söker läkare. Eller så kan du drabbas hårt av trötthet, ont i halsen, feber, huvudvärk, utslag m.m som pågår i flera månader. Om detta händer är det sannolikt att du besöker en läkare som testar ditt blod och Epstein-Barr-viruset kommer att dyka upp som en form av mono / körtelfeber.

Det är under detta skede som EBV söker ett långsiktigt hem genom att boa in sig i något av dina större organ – vanligtvis din lever och / eller mjälte. EBV älskar att vara i dessa organ eftersom kvicksilver, dioxiner och andra toxiner sannolikt ackumuleras där. Viruset frodas av dessa gifter. En annan detalj om EBV är att den har co-factor; en bakterie som heter Streptococcus. I sådana fall har din kropp att göra med inte bara ett virus utan också bakterier som ytterligare förvirrar immunsystemet och producerar sina egna symtom.

Under EBV’s Fas Två kan Streptococcus röra sig uppåt i kroppen för att skapa en halsinfektion och / eller angripa bihålorna. Det kan också röra sig ner i kroppen för att skapa infektioner i urinvägarna, slidan, njurarna eller urinblåsan och kan så småningom orsaka cystit, alltså blåskatarr.

Läkaren kommer inte hitta EBV som en aktiv infektion i ditt blod och antar att du inte har viruset längre… Förvirringen här är en av de största misstagen i medicinsk historia – detta är varför detta lilla virus som orsakar sånt lidande har lyckats smita undan.

Epstein Barr – Fas Tre

När viruset har etablerat sig i din lever, mjälte och / eller andra organ stannar det där. Från och med den här tiden, när en läkare testar för Epstein-Barr, kommer hon eller han att hitta antikroppar och ta dessa för att indikera en tidigare infektion, när EBV var i sin monofas. Läkaren kommer inte hitta EBV som en aktiv infektion i ditt blod och antar att du inte har viruset längre… Förvirringen här är en av de största misstagen i medicinsk historia – detta är varför detta lilla virus som orsakar sånt lidande har lyckats smita undan.

Lupus

Immunsystemets förvirrade beteende ger de mystiska autoimmun symtom som läkare diagnostiserar som lupus. Den medicinska världen har ingen förståelse för att lupus bara är kroppen som reagerar på Epstein-Barrs biprodukter och neurotoxiner. Det är kroppen som har en allergisk reaktion mot dessa neurotoxiner, som sedan höjer inflammatoriska markörer som läkare söker efter för att identifiera och diagnostisera lupus. I sanning är lupus bara en virusinfektion av Epstein-Barr.

Hypotyreoidism och andra sköldkörtelsjukdomar

Medan ditt immunsystem är i oordning, drar EBV nytta av kaoset genom att lämna de organ som det har boat in sig i för att ta över sköldkörteln. Läkare är omedvetna om att EBV är den faktiska orsaken till de flesta sköldkörtelsjukdomar – särskilt Hashimotos, men också Graves, sköldkörtelcancer och andra sköldkörtelproblem. (Sköldkörtelsjukdom orsakas också ibland av strålning, men i över 95 procent av fallen är den skyldige Epstein-Barr.) Medicinsk forskning har ännu inte upptäckt de verkliga orsakerna till sköldkörtelstörningar och de är fortfarande decennier borta från att upptäcka att EBV är virus som orsakar dem. Om en läkare ger dig en Hashimotos diagnos betyder det att hon eller han inte vet vad som är fel. Påståendet är att du har en autoimmun sjukdom, alltså att din kropp attackerar din sköldkörtel – en syn som härrör från felaktig information. I sanning är det EBV – inte din kropp – som attackerar sköldkörteln.

Processen börjar med att EBV borrar sig in i sköldkörtelns vävnad. Viruscellerna vrider sig och snurrar som borrar för att gräva sig djupt in i sköldkörteln, döda sköldkörtelceller och ärra körteln, vilket skapar dold hypotyreos hos miljoner kvinnor, från milda fall till de mer extrema.

Ditt immunsystem märker detta och försöker ingripa och orsakar inflammation; men pga EBV’s neurotoxin, biprodukt blir igen immunsystemet förvirrat och vet inte varifrån faran kommer. Även om ovanstående kan låta oroväckande, låt det inte skrämma dig; din sköldkörtel har förmågan att föryngra och läka sig själv när den får vad den behöver. Och underskatta aldrig ditt immunsystems kraft, som aktiveras bara genom att du informerar dig.

Immunsystemet försöker nu att avvärja viruset med kalcium och skapa knölar i sköldkörteln. Detta skadar dock inte EBV. Samtidigt kan hundratals virus försvaga din sköldkörtel, vilket gör den mindre effektiv när det gäller att producera de hormoner som din kropp behöver för att fungera. Denna brist på adekvata sköldkörtelhormoner, i kombination med EBV’s toxiner, kan i sin tur leda till viktökning, trötthet, mental dimmighet, nedsatt minne, depression, håravfall, sömnlöshet, spröda naglar, muskelsvaghet och dussintals andra symtom. Några särskilt sällsynta, aggressiva EBV-sorter går ännu längre. De skapar cancer i sköldkörteln. Andelen sköldkörtelcancer har ökat snabbt. Läkare vet inte att orsaken är en ökning av sällsynta, aggressiva former av EBV. Epstein-Barr-viruset invaderar din sköldkörtel av strategisk anledning – det försöker förvirra och stressa ditt endokrina system. Belastningen på binjurarna producerar mer adrenalin, vilket är en favorit mat av EBV som gör den starkare i sin jakt på sitt ultimata mål: ditt nervsystem.

Epstein Barr – Fas Fyra

Det yttersta målet med Epstein-Barr-viruset är att nu överge sköldkörteln och ta över ditt centrala nervsystem. Ditt immunförsvar tillåter normalt inte att detta händer. Men om EBV framgångsrikt har tröttat ut din kropp i Fas Tre genom att ta sig in i sköldkörteln och om du dessutom plötsligt genomgår en tuff emotionell period i ditt liv, kommer viruset att dra nytta av din sårbarhet och börja orsaka en mängd konstiga symtom som sträcker sig från hjärtklappning till generaliserad värk och smärta till nervsmärtor. Ett vanligt scenario är att vara i en olycka, få operation eller drabbas av någon annan fysisk skada och sedan känna sig dålig mycket längre än vad man kan förvänta sig av skadan i sig. Blodprov, röntgenstrålar och MRI avslöjar inget fel, så läkare kommer inte att vara medvetna om det virus som inflammerar nerverna.

Fas Fyra av virusets framfart är därför ansvarig för några av de autoimmun sjukdomar som läkare är mest förvirrade över idag. Vad som faktiskt händer är att dina skadade nerver utlöser ett ”alarmhormon” för att meddela din kropp att nerverna är utsatta och behöver repareras. I Fas Fyra upptäcker EBV det hormonet och rusar dit för att sluta öppningarna i nerven. (En nerv liknar ett rep med lösa trådar som hänger på den.) När nerven skadas får den fler öppningar och det är dessa öppningar som EBV letar efter för att ta sig in i själva nerven. Om det lyckas kan det hålla nerven inflammerad i flera år. Som ett resultat kan du få en relativt liten skada som förblir flammad och orsakar kontinuerlig smärta. Det kan bli muskelsmärta, ledvärk, smärtsamma ömma punkter, ryggsmärta, stickningar och / eller domningar i händer och fötter, migrän, pågående trötthet, yrsel, sömnlöshet, orolig sömn och nattliga svettningar.

Patienter med dessa problem diagnostiseras ibland med fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom eller reumatoid artrit – som alla är samlingar av autoimun symtom som den medicinska världen erkänner att de inte förstår och som de inte har botemedel mot. I sådana fall får patienterna olämpliga behandlingar som inte tar itu med den verkliga skyldige – ett Epstein Barr virus i Fas Fyra.

En av de största misstagen genom tiderna är att misstänka kvinnors Epstein-Barr-symtom som förklimakteriet och klimakteriet. Symtom som värmevallningar, nattliga svettningar, hjärtklappning, yrsel, depression, håravfall och ångest tolkas ofta som hormonell förändring – vilket är det som startade den katastrofala hormon-rörelsen, med syntetiska hormoner som svar på dessa problem. Problemet är bara att syntetiska hormoner tar ju inte död på Epstein Barr viruset, så det är en verkningslös behandling.

Nu ska vi titta närmare på de kroniska autoimmun sjukdomarna som förbryllat läkare i årtionden och är resultatet av ett Epstein-Barr virus i Fas Fyra av sin utveckling.

Din kropp är fantastisk och du kan läka!

Kronisk trötthetssyndrom

Det finns en lång historia av att förneka kvinnans lidande i mötet med läkarvården. Liksom de med fibromyalgi, personer med kroniskt trötthetssyndrom (CFS) – även känt under namn som myalgisk encefalomyelit / kronisk trötthetssyndrom (ME / CFS), kronisk trötthet immundysfunktionssyndrom (CFIDS) och systemisk ansträngningsintoleranssjukdom (SEID) — får ofta höra att de ljuger, är lata eller galna. Det är en sjukdom som drabbar kvinnor i oproportionerligt stort antal. Och kroniskt trötthetssyndrom ökar. Det blir vanligt att unga kvinnor inte kan göra annat än att ligga i sängen pga sin utmattning. Att få CFS som kvinna i dina sena tonåren eller i början av 20-årsåldern kan vara särskilt förödande när du ser vänner gå vidare med relationer och jobb, medan du känner dig fast och inte kan leva upp till din potential.

Kvinnor som får CFS i 30-, 40- eller 50-årsåldern har sina egna hinder: du är i åldern där du är en resurs för andra människor tex dina egna barn, partner och föräldrar men den totala utmattningen du känner skapar skuldkänslor, rädsla och skam som följer med dessa feldiagnoser. Vanligt är att ha en diagnos av kronisktrötthet och få höra ”du ser ju helt frisk ut!” Det är väldigt nedslående att känna sig dålig och höra från sjukvårdspersonal, vänner eller familj att det inte är något fel på dig. Kroniskt trötthetssyndrom är verkligt. Det beror på långt gången Epstein-Barr-virus. Du har en förhöjd viral belastning av EBV, vilket systematiskt drabbar kroppen genom att skapa ett neurotoxin som inflammerar centrala nervsystemet. Detta kan så småningom försvaga binjurarna och matsmältningssystemet och skapa en känsla av att du har konstant uttömt batteri. Och inte blir det bättre av att din läkare sager att du har en autoimmun sjukdom där din kropp ar din nya fiende.

Fibromyalgi

Vi har haft över sex decennier av medicinsk förnekelse att fibromyalgi är ett legitimt problem. Nu accepterar den medicinska världen det äntligen som ett verkligt tillstånd. Det läkare får lära sig i sin utbildning är dock att fibromyalgi beror på ”överaktiva nerver”.
Vad detta verkligen betyder är: läkarna har ingen har en aning. Det är inte läkarnas fel. Det finns ingen magisk bok de får som berättar för dem vad som hjälper deras fibromyalgi-patienter eller vad som verkligen orsakar deras smärta. Det medicinska systemet är fortfarande flera år från att upptäcka sjukdomens verkliga rot – eftersom det är viralt och det sker på en nervnivå som medicinska verktyg för närvarande inte kan upptäcka. De som lider av fibromyalgi är under en mycket verklig och försvagande attack. Det är Epstein-Barr-viruset som orsakar denna sjukdom, som inflammerar både centrala nervsystemet och nerverna i hela kroppen, vilket skapar pågående smärta, känslighet för beröring, svår trötthet och en mängd andra problem som felaktigt anses vara autoimmuna.

Tinnitus

Tinnitus, eller ringning i örat, orsakas vanligtvis av att EBV kommer in i innerörans nervkanal, kallad labyrint. Ringningen är resultatet av att viruset inflammerar och vibrerar labyrinten och den vestibulokoklära nerven.

Vertigo och Meniere’s Disease

Vertigo och Meniere’s sjukdom tillskrivs ofta av läkare att kalciumkristaller eller stenar stör innerörat. De flesta kroniska fall orsakas dock faktiskt av att EBV’s neurotoxin inflammerar vagusnerven. Andra symtom är ångest, yrsel, täthet i bröstet, bröstsmärtor, matstrupspasmer och astma kan också orsakas av EBV som inflammerar vagusnerven. Sömnlöshet och stickningar och domningar i händer och fötter kan orsakas av att nerverna blir ständigt inflammerade av EBV. Och hjärtklappning kan bero på uppbyggnad av EBV’s giftiga viruskroppar och biprodukt i hjärtets mitralklaff.

Om du har EBV, eller misstänker att du har det, kan du uppleva viruset i dess Fas Fyra enormt frustrerande. Håll ut. Bara att du lär dig nu att du inte har en autoimmun sjukdom, stärker upp dig och ditt immunsystem! Om du tar rätt steg – som läkare inte känner till ännu, kan du återhämta dig, återuppbygga ditt immunförsvar, återgå till ett normalt tillstånd igen och få tillbaka kontrollen över ditt liv.

Ta upp kampen mot Epstein Barr Viruset och befria din kropp för alltid.

Typer av Epstein Barr Viruset

Det finns över 60 sorter eller stammar av Epstein-Barr-viruset som orsakar det man felaktigt tror är en autoimmun sjukdom. Att antalet är så stort beror på att EBV har funnits i över 100 år. Det har haft generationer av människor att röra sig genom, mutera och skapa dess olika hybrider och stammar under den tiden. Stammarna kan organiseras i sex grupper av eskalerande svårighetsgrad, med ungefär tio typer per grupp.

EBV-grupp 1 är den äldsta och mildaste. Dessa versioner av viruset tar vanligtvis år, till och med årtionden, att övergå från ett steg till ett annat. Deras effekter kanske inte märks förrän du är 70-80 år och resulterar i mild ryggvärk. De kan till och med stanna kvar i dina organ och når aldrig fas tre eller fyra.

EBV-grupp 2 går lite snabbare från fas till fas än grupp 1; du kanske märker symtom i 50- eller 60 års åldern. Dessa sorter kan delvis dröja kvar i sköldkörteln och bara skicka några av deras virusceller för att angripa nerverna, vilket resulterar i relativt mild nervinflammation. Den enda sorten av EBV som den medicinska världen känner till är i denna grupp.

EBV-grupp 3 kommer att ha en mer aggressiv framfart i kroppen så den börjar märkas vid 40 års åldern. Virus i denna grupp kan orsaka en mängd olika sjukdomar, inklusive ledvärk, trötthet, hjärtklappning, tinnitus och yrsel.

EBV-grupp 4 kommer att skapa märkbara autoimmun liknande problem så tidigt som i 30 års åldern. Dess aggressiva åtgärder på nerverna kan leda till symtom associerade med fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, hjärndimma, förvirring, ångest, humörsvägningar och allt som orsakas av grupp 1 till 3. Denna grupp kan också skapa symtom på posttraumatisk stressstörning, även om en person aldrig genomgått något trauma utöver att bli inflammerad av viruset.

EBV-grupp 5 kommer att skapa märkbara problem så tidigt som i 20 års åldern. Detta är en särskilt otäck form av viruset eftersom det slår till precis när en ung person planerar att starta ett självständigt liv. Det kan skapa alla problem i grupp 4, och det växer till sig av negativa känslor som rädsla och oro (alltså stresshormoner). Läkare som inte kan hitta något fel och uppfattar dessa patienter som unga och friska, förklarar ofta ”allt ligger i ditt huvud” och skickar dem till psykologer för att övertyga dem om vad som faktiskt händer i deras kroppar inte är riktigt. Om inte, det vill säga, du som patient råkar ut för en läkare som är fast i Borrelia-sjukdomstrenden, i vilket fall patienten antagligen kommer att gå iväg med en Borrelia-feldiagnos.

Den värsta typen är dock EBV-grupp 6, som kan slå hårt även hos små barn. Förutom allt som grupp 5 gör kan grupp 6 skapa autoimmun liknande symtom så svåra att de diagnostiseras felaktigt som leukemi, viral hjärnhinneinflammation, lupus och mer. Dessutom undertrycker det immunförsvaret, vilket kan leda till en mängd olika symtom inklusive utslag, svaghet i extremiteterna och svår nervvärk.

Medical Medium & Kostråd

Jag jobbar utifrån Medical Mediums riktlinjer

Har du en så kallad ”autoimmun sjukdom” som sjukvården kallar detta, finns det många saker du kan göra själv hemma jämte behandlingarna med mig:

• Ät inga ägg
• Ingen fisk & skaldjur pga tungmetallerna som finns i dem
• Inget vitt socker
• Inga mjölkprodukter
• Ingen alkohol


Ät mer av:

• Stjälkcelleri Juice
• Citron eller Lime vatten
• Citronmeliss te eller Citronmeliss tinktur gjord på glykos ist för alkohol
• Mängder av frukt
• Mängder av grönsaker och sallad
• Mängder av vanlig potatis

Den här maten dödar Epstein Barr och för ut viruset ur kroppen. Att börja dagen med ett glas färskpressad Stjälkcelleri juice är det kraftfullaste du själv kan göra för att döda viruset hemma. Du behöver en råjuicepress eller ’slow juicer’ som det heter.

Socker som du kan äta:

– Dadlar och all torkad frukt
– Kallslungad, ’rå’ honung
– Lönnsirap
– Kokossocker
– Stevia

Epstein Barr viruset som ligger bakom i pricinp alla ”autoimmuna sjukdomar”. Viruset blir boostad av stresshormoner, ägg, vitt socker alkohol och tungmetaller. När du tar bort dessa ur din kost, svälter du ihjäl Epstein Barr viruset. Alla patogener gnager på vävnader i kroppen vilket skapar inflammation (alla autoimmuna sjukdomar är ett slags inflammationstillstånd). Om Epstein Barr virus exponeras för tungmetaller blir de farligare. Så det är viktigt att detoxa tungmetaller. Detta gör man genom att göra en Detox Smoothie en gång om dagen. De verksamma ingredienserna som rensar kroppen från tungmetallsdepåer är:


Blåbär – 2 dl

Korngräspulver – 1 rågad msk
Spirulina – 1 rågad tsk
Kelp – en halv näve
färsk Koriander – 1 packad dl


[Skriv ner detta på en stor lapp och tejpa upp den på insidan av något skåp i ditt kök så har du alltid lappen där.]

Mixa ingredienserna tillsammans med en banan och lite rismjölk, du kan ha i ett par dadlar också. Den är inte jättegod, men man väljer sig. Dessa 5 ingredienser rensar bort tungmetaller som ett fotbollslag passar en boll mellan varann – du får minimalt till inga detox-symptom på så vis. Du kommer behöva äta en sån smoothie dagligen i minst 2 månader. Har du varit sjuk länge kör 4-6 månader.

Det är också viktigt att du äter små måltider ofta. När du går vrålhungrig stressas binjurarna och de stresshormoner boostar Epstein Barr viruset. Ta ett par dadlar eller frukt mellan måltiderna. Detta är ett kostprogram som du gör under en fas av ditt liv för att rensa bort Epstein Barr ur kroppen. När det är gjort kan du äta som vanligt igen. Måste du äta ägg, gör det några gånger / år.


Epstein Barr ligger bakom följande sjukdomar:

– Körtelfeber
– Sköldkörtel problem och sjukdomar i sköldkörteln tex Hashimotos’ disease, Graves’ disease.
– Kronisk trötthet, ME
– Lupus
– MS
– Fibromyalgi
– Vissa former av cancer tex bröstcancer
– Takayasus arterit

Det kan kännas överväldigande att få all den här informationen, men det är vitkigt att hitta grundorsaken bakom din situation. 

Tusentals människor världen över har läkt ut sina ”kroniska sjukdomar” som ju visade sig bara vara ett virus som fått kalasa runt i kroppen bäst det ville och blivit bortskämt med vitt socker, alkohol, ägg och stresshormoner. Klart viruset har frodas och trivts! Men nu är det slut på det.

Är du duktig att följa de här råden kan du eliminera tidig fas av Epstein Barr på nån månad bara med hjälp av kostförändringar. Om du har haft problem länge kan det ta längre tid men det är ok! Healing är en två steg fram ett steg bak-process och vissa dagar kommer du känna dig mer krasslig, andra dagar mer stark, det är så den naturliga processen ser ut.

Jag har kunder som inte har följt kostråden och som ändå fått fantastiska förbättringar i sina tillstånd och fått tillbaka livskvalitén men mitt råd är att kör på kostråden ändå. Du förankrar då in det energiarbete jag gör med dig i det fysiska, tar egna steg framåt med eget initiativ och dessutom snabbar du upp hela processen. Om du känner dig pigg och stark igen bara veckor in i programmet är det ett tecken på att du inte behöver det längre. De Epstein Barr virusstammar du hade har dött eller minskat så kraftigt att kroppen inte har besvär längre. 

Om du är en av de personer som tagit in den här informationen, är du nu beväpnad med kunskap för att ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Bara den vetskapen du nu har stärker ditt immunsystem! Kroppen är starkare än vi tror, men om vi fått felinformation kan vi inte hjälpa kroppen och då kan viruset bli farligt. 


Kosttillskott du behöver
, dessa tre är viktigast, de motverkar inflammationstillstånd i kroppen:

• 1,000 mg C-vitamin varje dag. Ester C är bäst. 
• Zink pikolinate, 25-30 mg.
• D-vitamin, vinterhalvåret. Ta dubbel dos som står på förpackningen. På sommaren är solen den bästa källan!
Sola lite varje dag om du kan. 15 min räcker men exponera så mycket av kroppen för solen som det går.

Vad tycker kunderna?

Boka Autoimmun Paketet

Karolina Eleonóra, Emotion Code Healer

Hej vännen! Jag heter Karolina har basmedicinsk utbildning och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson. Jag kommer göra behandlingarna ur Autoimmun Paketet på dig och proceduren tar ca tre veckor, men vi lägger upp behandlingarna i den takt som passar dig. 

Autoimmun Paketet

• Renar din Lever
• Renar Sköldkörteln 
• Tömmer Lymfan
• Tar bort Epstein Barr stammar
• Tar bort Streptokocker stammar
• Gör en allmän Body Code och söker i kroppen vad som behöver justeras (tex Vagusnerven, tar bort inflammations-energi, tittar på Mjälten). 


Emotion Code är ett verktyg för att släppa på tunga energier som håller oss nere. Ju mer tunga energier vi får bort från vårt energifält / kropp, desto klarare blir vi i tanke, ord, handling och med det följer även livet. Tunga energier som sorg, depression, ångest, oro, svek etc blockerar flödet i kroppen / livet och tar mängder av vital energi från oss. Att få bort dem är avgörande för vårt mående. Våra inre organ är fullproppade med obearbetade negativa känslor och när vi tar bort dem avslastas organet och man får en lätthet i kroppen.

Hela Autoimmun behandlingen sker på distans. Efter betalning sätter jag igång med reningen. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat. När jag är färdig efter varje behandling mejlar jag dig igen ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

Autoimmun Paketet har ett värde på 3.000 kronor. Ditt paketpris blir 2.500 kr.

Klicka här för att mejla mig din beställning, så bokar jag in dig eller om du har frågor! Vi hörs snart.