Att Rena Sin Aura

Energifältet som starkt och svagt.

Vårt energifält / Aura fungerar som en ’airbag’ mellan dig och din omgivning. Den är dessutom ditt ’spirituella immunförsvar’ – ju starkare energifält du har, ju friskare är du även fysiskt. Det märkts, människor med starkt energifält har en enorm karisma. Detta är för att de både kan ta in livskraft och stråla ut den lättare. Energifältet byggs upp av den livskraft som vi kallar Prana, Qi, Chi.

Renar mitt eget energifält med Emotion Code

Med hjälp av Emotion Code är det lätt att rena sin Aura. Jag använder mig själv är som exempel och jag kände tydliga höjningar efter varje blockering, ”trapped emotion” som jag tog bort. Mer än 15 st orkade jag faktiskt inte med.

Effekten känns tydligt som en större stabilitet, soliditet, grundning, personlig tydlighet, confidence, pondus och ökat inre välmående. För oss som jobbar med Gud skulle jag beskriva effekten som att min kontakt med det Divine / Gud känns mycket förstärkt och ett lugn finns i hela kroppen.

Jag kommer låta det gå några dagar och köra en till vända igen. Vår fysiska kropp behöver tid att justera en sånär stark höjning av energin och snabbaste sättet att göra det är att sova.

Auran blev mycket större efter Emotion Code behandling

Dessa negativa känslor fanns i min Aura och plockades bort en efter en. Efter att varje känsla plockades bort kom en ny sensation och jag kunde verkligen känna hur varje förändring blev i Auran.

Anxiety, energifältet blev större.

Dread, energifältet blev större.

Abandonment, lugnare känsla.

Overwhelm, starkare känsla.

Guilt, energin flödar uppåt huvudet nu.

Anger, starkare energi igen.

Hatred, starkare åt sidorna.

Abandonment, starkare.. känner mig lite wobblig / åksjuk nu

Lost, en mjukare mer feminin energi kommer in i fältet nu.

Abandonment, känner en intensiv mjuk kraft i hjärtat.

Overwhelm, klarare runt huvudet.

Failure, det flödar från halsen och ryggen bakåt, det pirrar i huden på armarna.

Betrayal, känner ett tätare, helare fält som att trådarna är en enda massa av guld nu, dock går det ut bara 30 cm från kroppen ännu..

Humiliation, händer nått behagligt runt huvudet, avslappning.

Abandonment, händer något djupt i mitt inre men svårt att säga vad, ett ”fördjupande”.

Ju starkare energifält du har, ju starkare känner du dig.

Högsensetiva, sjuka och svaga behöver jobba på sin Aura

Jag ser två grupper som ofta har svagare energifält. Dels är det dem som har en nedsatt allmänkondition till följd av utbrändhet, sjukdom, narkomani / alkoholism, ohälsosamma levnadsvanor eller ålderdom. Den andra stora gruppen är alla högsensitiva.

Detta tror jag beror på att högsensitiva ofta känner sig utsatta, som en minoritet som måste ”parera” livet och det är inte alltid så lätt. Det kan finnas ett bagage med känlsor av misslyckande, otillräcklighet, otrygghet, sorger, att känna sig defekt, hjälplös och ensam. Det räcker med att växa upp utan någon som kan spegla det man är, för att en negativ spiral av misslyckade känslor ska börja gro och lixom fräta på energifältet.

Ovanligheten som högsensitiva har kan finnas i deras utstrålning, blick, sätt att prata, livsperspektiv, livsbehov, olika gåvor och förmågor. Det kan vara både en blessing och en curse.

Negativa känslor försvagar och fräter på din Aura

Som framgår av min Emotion Code behandling på mitt eget energifält där jag plockade bort olika negativa känslor som ”fastnat”, och hur energifältet genast gav positiv respons ju fler negativa känslor / blockeringar jag plockade bort.

Även medicinska droger, rekreativa droger, alkohol, dålig mat, EMF strålning, stillasittande, enformighet, brist på fysisk beröring, ytlig andning. Allt detta dimmar ner energifältet. Energifältet är vår källa till liv. En strålande livsföring ger ett strålande energifält.

Vill du också rena din Aura?

This image has an empty alt attribute; its file name is www.karolinaeleonora.png

Hej vännen! Jag heter Karolina och är Emotion Code givare, utbildad av Dr Bradley Nelson. 

I den här behandlingen rensar jag bort blockeringar som skapar blockerar ditt enerifält / Aura från att stråla. Du kan ta så många behandlingar du vill, för fältet kan bara bli större, den har inga gränser. Mellan varje behandling behöver du dock vila och som mest kan jag ge 2 beh per vecka tills du är nöjd.

Emotion Code är ett verktyg för att ta bort negativa energier i kroppen som proppar upp flödet och tar mängder av vital energi ifrån oss. Tänk själv om du bär på obearbetade trauman där det finns sorg, svek, skam, agg, tårar och ångest. Dessa har en otroligt tung energi som kostar på för hela kroppen och psyket. Att få bort dem är avgörande för vårt mående.  

Hela behandlingen sker på distans. Inför betalning mejlar jag dig och du berättar vad du behöver hjälp med och sen sätter jag igång med reningen. Jag jobbar med kinesologi när jag skannar kroppen efter de negativa energier som fastnat. När jag är färdig mejlar jag dig ett resultat med vad jag funnit. Ditt undermedvetna vet exakt vad som är felet och vad som är lösningen och det är på det undermedvetna och på cellnivå jag jobbar med min behandling. 

Klicka här för att beställa en energifälts rening eller för frågor. Mejla mig så diskuterar vi dina behov. Vi hörs snart!