Ensamhet

Många skriver till mig och klagar på att de känner sig ensamhet. Så har det låtit alla de år jag jobbat med vägledning. Man har ingen att prata med, ingen att umgås med, ingen att dela livets skeenden med, ingen att sällskapa med, man är ensam vid högtidsdagar, man drar sig för att åka på semester, man vill något mer än att stirra ut genom köksfönstret och höra klockans tickande. Man vill ta fatt i livet och få blomma ut i glädje med andra! Bejaka sina drömmar, längtan och ingivelser. Vara spontan och skapa magiska möten och minnen. Så om detta är berövat en människa kan där finnas djup sorg och ledsenhet.

Fortsätt läsaEnsamhet

Covid19 Vaccinet

Och riskerna med sprutorna finns det statistik på. Openvaers tar fram statistik kring vaccinationsskador och dödsfall orsakade av alla möjliga vaccinationer i USA. På deras hemsida kan man söka på hur många som dött av olika Covid19 vaccin. Sen den 30 Juli 2021 fram till dagens datum 15 Augusti 2021, har 12.366 personer dött pga något av Covid19 Vaccinen de tagit. Det är alltså 773 personer varje dag i USA som nu dör av Covid vaccinerna. Ni får själva ta ställning till om ni tycker det är ett säkert vaccin, för mig personligen är detta inget annat än folkmord och ett brott emot mänskligheten.Här har jag gjort en enkel sökning på samtliga covid vacciner som visar dödsfall bland kvinnor och män, alla åldrar i USA:https://www.openvaers.com/openvaers Man får se ålder på de som dött senaste 2 veckorna, hur de dog och vilket vaccin de tog tex Moderna, Pfizer etc. Och detta är bara i USA. Så, hur många dör vare jag, världen över pga vaccinet? 3.000 personer? 4.000? Ännu mer? Beräknat på 3.000 personer varje dag blir det 100.000 personer på en månad.

Fortsätt läsaCovid19 Vaccinet

Autoimmun Paketet

En "autoimmun sjukdom" är egentligen ingen sjukdom alls utan ett tillstånd där virus (Epstein Barr) har tagit över kroppen tillfälligt pga felaktig kost, trauma / stress. Viruset tar över kroppen i fyra faser med typiska symptom som följd. Dina symptom visar vart i fasen viruset är. Mer om detta längre ner...

Fortsätt läsaAutoimmun Paketet

Autoimmun Sjukdom och Epstein Barr Viruset

Autoimmun sjukdom och Epstein Barr viruset är en artikel som förklarar när Epstein-Barr-viruset uppstod, hur det överförs och hur det fungerar.Epstein-Barr-viruset (EBV) har skapat en dold epidemi. Av de cirka 320 miljoner människor i USA har över 225 miljoner amerikaner någon form av EBV. Epstein-Barr är ansvarig för många märkliga symptom. För vissa människor skapar det oförklarlig trötthet och smärta. För andra blir viruset en anledning att söka läkare som ordinerar ineffektiva behandlingar, såsom hormonersättning. Således förekommer det idag en stor mängd människor som har fått en inkorrekt autoimmun diagnos - när de egentligen har viruset Epstein Barr. Varför har detta virus tagit över vårt mående? En av förklaringarna är att den medicinska världen vet så lite om Epstein Barr. De är medvetna om att viruset finns, men tror att det bara finns en stam, men det finns faktiskt 60 st olika stammar av Epstein Barr med olika farlighetsgrad. En annan förklaring är att när du har fått en autiommun diagnos vet inte den medicinska världen hur de ska hjälpa dig och de skickar hem dig med ett, "du får lära dig leva med symptomen".

Fortsätt läsaAutoimmun Sjukdom och Epstein Barr Viruset

Sexuella övergrepp – du kan läka med ny metod

Då och då får jag förfrågningar från personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp, eller har barn som blivit utsatt för en pedofil. Det jag gör då är att jag tar bort alla negativa känsloblockeringar man har till förövaren (det blir en lång lista) och sen klipper jag det energimässiga band som finns mellan din kropp och förövarens kropp.

Fortsätt läsaSexuella övergrepp – du kan läka med ny metod

Lögnen om ADHD, ADD och Asperger

Lögnen om ADHD, ADD och Asperger är en artikel som reder ut något av det största sociala missförstånd i vårt samhälle idag. Man har lyckats peka ut några av de viktigaste individer vi har som 'handikappade', begränsade och defekta i behov av medicinering. Men är det så? Vad är egentligen en Asperger ifrån ett högre perspektiv? Och vad behöver en person med ADHD för att må optimalt?

Fortsätt läsaLögnen om ADHD, ADD och Asperger

Renar arvsmassan från min mormor

Att ta sig an mormors lite knepiga arvsmassa har varit en utmaning för både mig och min mamma, vi har båda försökt bryta med den genetiskt skygga naturen mormor var, och vi har båda utbildat oss och jobbat på vår individuella självständighet och frihet.Gåvan från mormor är just det udda, men hon förädlade aldrig detta inom sig utan skämdes. Bär man på annorlundaskap är det viktigt att man tar krafttag att föräldla det, för i annorlundaskapet finns så stor potential. Både i form av glädje för dig själv, men mest för att du kan visa andra nya sätt att vara människa på.

Fortsätt läsaRenar arvsmassan från min mormor