PRISER & PRODUKTER

   

  Om du vill boka en session för din partner, barn, familjemedlemmar går det bra. Personer över 18 år behöver ge sitt samtycke via mejl.

  Tidsbokning: Jag jobbar utifrån ett kösystem, din tid bokas preliminärt. Jag utför sen behandlingen och mejlar dig vilka blockeringar / trapped emotions jag tagit bort.
  Oftast kan du få din behandling inom några dagar efter betalning! 

  EMOTION CODE SESSIONER (allmän rening), 600 SEK

  Jag sätter min timer på 30 min och under den tiden plockar jag bort så många ‘trapped emotions’ alltså blockeringar som jag kan. Din kropp vet själv vad som behöver göras, jag fungerar bara som kanalen för vad din kropp vill. Om du har problem med ångest, depression, sorg, PTSD, kroppslig värk etc, kan du boka denhär sessionen. Efteråt kontaktar jag dig via mejl med de resultat jag funnit. Dock rekommenderar jag att man börjar med att ta bort sin Heart Wall först, eftersom många problem kan försvinna automatiskt när ens Heart Wall är borta.


  Kontakta mig för Swish

  TA BORT DIN HEART WALL, 1.700 SEK

  Jag rekommenderar att du börjar med den här sessionen. När muren runt ditt hjärta är borta har du en helt ny grund att stå på under resten av din healing med mig. Sessionen är djupt transformerande. Den tar ca 1 vecka för mig att genomföra. När jag är klar mejlar jag dig vad jag funnit (hur tjock din hjärtmur var, vilket material den var gjord av och vilka känslor eller ärvda känslor du haft i den).
   


  Kontakta mig för Swish

  TOTAL CHAKRA RENING, 3.000 SEK

  Inkluderar Rot Chakra, Sakral Chakra, Solar plexus Chakra (för Hjärt Chakrat behöver du boka en ‘Heart Wall session’) Hals Chakra, 3e Ögat och Kron Chakrat. Den Totala Chakra Reningen ger dig 6 st sessioner. Du kan känna en ny stabilitet i din kropp, den kan öka ditt välbefinnande, fokus och framförallt Flow. Behandlingen tar drygt 1.5 vecka för mig att göra där du får vila efter varje session några dagar.


  Kontakta mig för Swish

  PRE-NATAL RENING, 600 SEK

  Den här sessionen är till för att rensa tiden innan och i livmodern. Passar dig som känner dig rotlös, rastlös, vilsen, som har svårt att hitta din plats på jorden, socialt eller har ett motstånd mot vuxenvärlden. Vi plockar upp vår mammas ‘trapped emotions’ alltså blockeringar medans vi är i livmodern, vi plockar upp hennes känslor under förlossningen etc. Många har födelse-trauma som är enkla att rätta till med Emotion Code.


  Kontakta mig för Swish

  0-6 ÅRS RENING, 600 SEK

  Detta är tidsåldern när vi formar mycket av vår sociala grund. Med optimala förutsättningar är det nu du fick en positiv självbild, tillit, hur att bygga band med andra, du lärde dig om sund maskulinitet / femininet, du lärde dig att säga “ja” och “nej”. Blockeringar i denna ålder kan vara att du känner dig socialt malplacerad, har en känsla av att inte tillhöra, du kan längta efter djupare vänskap / partnerskap, du kan ha svårt att fatta beslut.


  Kontakta mig för Swish

  7-14 ÅRS RENING, 600 SEK

  Denna period är när vi ska passa in i skolsystemet. Med optimala förutsättningar ska vi lära oss disciplin, gruppkänsla och utveckla individualitet, börja hitta sin röst / uttryck. Blockeringarna här har med sociala trauma att göra (mobbing, grupptryck etc) tävlingsinriktad, under-Dog, top-Dog programmering, Duktig flicka / Duktig pojke programmering, bekräftelsebehov, status och validering.


  Kontakta mig för Swish

  TONÅRS RENING, 600 SEK

  Under tonåren formar du ditt oberoende, självkänsla, dina relationer och hur du tar dig an världen. Blockeringar här påverkar din beslutsförmåga, kan ge själv-sabotage beteende, relationsproblem, rädsla för att misslyckas el rädsla för att lyckas, vårdslöshet, destruktivitet, promiskösitet eller å andra sidan; dogmatisk, rigid, moralpolis, mässande. Detta är maktkampen mellan det inre mörkret och inre ljuset, båda behövs för att få balans.


  Kontakta mig för Swish

  KÄRLEKSPAKETET, 3.700 SEK (värde 4.200 kr)

  Den här paketet består av flera healing sessioner där vi rensar grunden, så att dina förutsättningar i kärlekslivet blir bästa möjliga! Oavsett om du är i en kärleksrelation eller vill hitta en, passar Kärlekspaketet dig: Tar bort din Heart Wall, Gör dig Redo: Jag jobbar igenom en lång lista på typiska relationsblockeringar och lyfter upp dig i en högre frekvens, Klipper banden med dina ex, välj upp till 3 st, En session där jag helar ditt Självvärde, Två sessioner på dina relations rädslor –  jag frågar din kropp hur den är mest blockerad och så tar jag bort detta. Samtliga sessioner i det här paket tar ca 1 månad för mig att slutföra. Mellan varje session får du vila / integrera innan vi kör igen. 


  Kontakta mig för Swish

  TRAUMAPAKETET, 3.700 SEK (värde 4.2000 kr)

  Jobba djupare med mig för att tömma ut dina trauma / ptsd. Vi nollställer ditt nervsystem, tar bort negativa bindningar till andra personer, tar bort din Heart Wall och rensar på dåtida traumatiska händelser. Samtliga sessioner i det här paket tar ca 1 månad för mig att slutföra. Mellan varje session får du vila / integrera innan vi kör igen. 


  Kontakta mig för Swish

  PAST LIFE CLEARING, 600 SEK

  Att göra en Tidigare Liv Clearing är ett bra sätt att hitta tillbaka till ditt Flow igen. Genom Emotion Code kan vi rensa vad som helst eftersom Emotion Code hanterar energi blockeringar. Din kropp / Högre Jag vet vad som behöver göras, så det finns inget behov av att analysera eller försöka kontrollera denhär reningen. Det är helt Guidat av din egen
  kropp och Högre Jag.


  Kontakta mig för Swish

  IMMUNITETS PAKETET, 4.500 SEK (värde 5.000 SEK).

  En behandling där jag går igenom din Lever, Mjälte, Benmärg, Tonsiller, Lymfa, Tymuskörteln, Appendix, Payers Patch och Adenoider. Dessa är de organ / körtlar som styr vår immunitet. Paketet tar ca 8 sessioner för mig att göra och mellan varje session får du vila ett par dar. Detta ökar chansen för att du kan stå emot infektioner, rensa bort patogener ur kroppen som bakterier, latenta virus, mögel, svamp och parasiter. Din andliga immunitet blir även starkare av behandlingen.


  Kontakta mig för Swish

  AUTOIMMUNA PAKETET, 2.500 SEK

  Detta paket är för dig som har en Autoimmun sjukdom. Jag kommer rena din Lever, Sköldkörtel, tömmer din Lymfa, jag tar bort Epstein Barr stammar och Streptokocker stammar. Jag gör även en allmän Body Code behandling där jag skannar din kropp efter vad som behöver justeras för dig (Vagusnerven, inflammations-energi, tittar på Mjälten etc).


  Kontakta mig för Swish

  RENSA MERIDIANSYSTEMET, 800 SEK

  Den här behandlingen rensar samtliga 20 meridian-par för att öka hälsa, välmående och vitalitet genom hela kroppen. Det kommer påverka hela kroppen positivt och är en mild skön behandling som avlastar kroppen så den kan göra sitt jobb mycket bättre. 

  Kontakta mig för Swish

  RENSA ALLA KOTOR, 700 SEK

  Ryggens kotor skjuter ut nerver som påverkar våra inre organ, körtlar, muskler. Att gå igenom alla kotor och rensa ut blockeringar är viktigt för kroppens vitalitet i helhet. Kotorna påverkar till och med tändernas hälsa och vise versa. Om en kota är endast lite förskjuten, kan det påverka kroppen med symptom det är svårt att finna någon orsak till. Det är skönt att nån gång om året gå igenom alla kotor och se till att allt är Ok!

  Kontakta mig för Swish

  HUSRENING, kontakta mig för pris

  Jag renar hela ditt hem för en total nystart och nollställning av energierna. Detta för att ditt hem ska stödja dig istället för att dra ner dig. Om du vill renar jag även garage, innegård, gator runt ditt hem och ditt kvarter. Vi hittar en lösning som passar dina behov. Mejla mig och berätta hur stort ditt hem är, vilka rum du har och hur stor area du vill ha renat! Så kommer vi överens om ett pris. 

  Kontakta mig för Swish

  RENA DITT ENERGIFÄLT, 600 SEK

  Ditt energifält är din ‘airbag’ mot omgivningen. Den fungerar som ett skydd emot negativa energier och stress. Den här behandlingen tömmer energifältet från blockeringar och ger effekter som en större personlig integritet, bättre grundning, mer karisma / energi, djupare närvaro och inre trygghet.

  Kontakta mig för Swish

  Close Menu